• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. На 14.03.2024г. от 13:00ч. (четвъртък) в залата на ОбА в Община Балчик, ще се проведе заседание  на Временната комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели за Районен съд Балчик, за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Балчик.