Уведомяваме Ви, че считано от 01.03.2024 г. има възможност за проверка на задължения за местни данъци и такси по данни от общинските администрации и тяхното заплащане по електронен път.

За да ползвате услугата е необходимо да имате активен профил на физическо и/или юридическо лице в Моето пространство на страницата на Министерство на електронното управление (egov.bg) с валидно средство за идентификация: квалифициран електронен подпис (КЕП), мобилен КЕП, ПИК на НАП или ПИК на НОИ.


Заявяване на услугата:
 

I. За физически лица:

- Вход в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО;
- Изберете средство за автентикация от падащото меню;
- След избора въведете Вашия ПИН или ПИК код;
- В секция „Проверка на задължения“ изберете "Проверка на задължения за местни данъци и такси" и натиснете бутон ПРОДЪЛЖИ; - Изберете задължение за плащане и преминете КЪМ ПЛАЩАНЕ;

*Системата не разрешава да бъдат заплатени новите задължения преди да бъдат платени старите за предходна година/години.

- Изберете плащане с карта Централен ВПОС терминал;
- Съгласете се с условията за ползване на системата;
- Въведете данните от дебитна или кредитна карта и потвърдете плащането.

 

II. За юридически лица:

- Вход в МОЕТО ПРОСТРАНСТВО;
 - Изберете средство за автентикация от падащото меню;
 - След избора въведете Вашия ПИН код; - От ИЗБОР НА ПРОФИЛ изберете профила на юридическото лице;
 - В секция „еПлащане“ изберете Проверка на задължения за местни данъци и такси и натиснете бутон ПРОДЪЛЖИ;
 - Изберете задължение за плащане и преминете КЪМ ПЛАЩАНЕ;

*Системата не разрешава да бъдат заплатени новите задължения преди да бъдат платени старите. - Изберете плащане с карта Централен ВПОС терминал;

 - Съгласете се с условията за ползване на системата;
 - Въведете данните от дебитна или кредитна карта и потвърдете плащането.