• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Временна комисия по набиране на документи за избиране на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик, обявява краен срок за приемане на документите за кандидати за съдебни заседатели за Районен съд град Балчик до 29 февруари 2024г. след, което ще насрочи дата за изслушване на кандидатите на интернет страницата на Общината.

https://balchik.bg/bg/infopage/5187-2024