ПОКАНА

по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

Относно: Обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития в Община БалчикУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

Представям на Вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития в Община Балчик.

Каня Ви на 01.03. 2024 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Балчик, етаж 1, находяща се на пл. "21-ви септември" №6, да участвате в обсъждане и обществени консултации, свързани с предложения Проект на Наредба.ВНОСИТЕЛИ: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА -ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

За  даване на Предложения и становища  чрез електронна поща: obsbalchik@gmail.com