• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности на 24 януари 2024г. (сряда)  от 17:30 часа;