• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

23.10.2023 г.

------------------

ОБЩИНА БАЛЧИК

кани всички доставчици на социални услуги и граждани


на 25.10.2023 г. от 10:00 ч.


в заседателната зала на Община Балчик на третия етаж на публична дискусия и обсъждане на

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво

и Предложението за Общинска карта на социалните услуги11.10.2023 г. - АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ


11.10.2023 Г. - НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ