• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

СМЕТНА ПАЛАТА

София

ул. "Екзарх Йосиф" 37


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

София 1169
пл. "Княз Александър I" №1


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Балчик

ул. „Дионисополис" 2


Относно: Цени и условия за публикуване на агитационни материали

във връзка с Местни избори 2023 г.


Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК, чл. 187/ИК не по-късно от 40 дни преди изборния ден.


Община Балчик е издател на Общински седмичен вестник "Балчик". Уведомяваме Ви, че цените и условията за публикуване са регламентирани в Заповед №1041/08.09.2023г., поместена на www.balchik.bg и http://obadm.balchik.net/bkpress

  

ПРИЛОЖЕНИЕ: заверено копие на заповедта

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: