изх. № 23-БЧ-007882_001/07.08.2023 год.

ДО

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13, 02/ 490 09 51
e mail: pr@gerb.bg

Коалиция
„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 84,
ет. 2, офис 2, тел. 0883 472 898,
e maıl: dobrich@promeni.bg

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София 1303, бул. „Христо Ботев“ № 111,
тел. 0887 731 474, 0878 655 672,
e mail:  vazrazhdane@vazrazgdane.bg


ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
тел. 02/ 811 44 42, факс: 02/ 811 44 42
e mail: chairman@dps.bg


Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София, район Възраждане, ул. Позитано № 20, п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00, 0886 83 97 22, факс: 02/ 981 21 85
 e mail: bsp@bsp.bg


Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
гр. София, ул.“Одрин“ 70, ет.7, ап.18
тел. 02/ 494 99 25, 0877 797 307
e_mail: office@pp-itn.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., на основание чл. 75, ал. 1 от Изборен кодекс, в изпълнение разпоредбите на Решение №1962-МИ/04.08.2023 г.  на ЦИК, Ви каня на 11.08.2023 г. (петък) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Балчик за провеждане на консултации за състава на Общинската избирателна комисия. В изпълнение на чл. 75, ал. 3 и ал.4 от Изборния кодекс, т.3 от Решение №1962-МИ/04.08.2023 г.  на ЦИК е необходимо да представите:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите - 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).

 

Приложение:           

1/Решение №1962-МИ/04.08.2023 г. на ЦИК;

2/ декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс;

3/Образец на файл-предложение за членове на ОИК


Лица за контакти за Община Балчик:

 Къймет Тургут  -Секретар на Община Балчик, gsm: 0895554404, email: k.turgut@balchik.bg

Елица Кръстева - началник отдел ГРАО,            gsm:0895554125, email: grao@balchik.bg


Община Балчик освен официалният e mail: mayor@balchik.bg има служебен e mail: izbori@balchik.bg за кореспонденция във връзка с предстоящите избори, вкл. за предложенията Ви за членове на ОИК.


С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: