публикувано 13.06.2023 г.ПОКАНА

На основание чл.140., ал.4 от Закона за публичните финанси

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

Представям на Вашето внимание отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на европейския съюз (СЕС) към 31.12.2022 г.

Каня Ви на 27.06.2023 г. от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик, където ще се проведе публично обсъждане по настоящия отчет.

Отчета на Община Балчик за 2022 г. е публикуван на сайта на общината на адрес: : http://www.balchik.bg/bg/infopage/40


С уважение,

 НИКОЛАЙ КОЛЕВ

Председател на

ОбС-Балчик