• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Център за настаняване от семеен тип за стари хора - гр. Балчик

(ЦНСТСХ)

 

       Центърът за настаняване от семеен тип за стари хора е структуриран и гъвкав модел на резидентна услуга, отговарящ на международните стандарти, който подкрепя, в оптимална степен, самостоятелността на потребителите. Капацитетът му е 15 места и в него се настаняват възрастни хора в надтрудоспособна възраст, без увреждания. Услугата осигурява 24 часов режим на работа. Жилищните помещения са с не повече от две легла, самостоятелен санитарен възел, топла вода и сезонно отопление. Осигурена е седмична храна и хранене в обща столова. Има зала за свиждане и социални контакти, зала за тихи игри и занимания, библиотека, каси за съхранение на лични вещи и ценности, парк за разходки и отдих.

       Центърът за настаняване от семеен тип за стари хора спазва следните принципи:

-        Осигурява на потребителите среда на живот, близка до домашната, в която се зачита правото им на лично пространство и уединение, в условията на сигурност и зачитане на достойнството им;

-        Осигуряване на разнообразни дейности, които благоприятстват тяхното физическо и психическо здраве, поддържат тяхната автономност и създават възможности за социално включване;

-        Осигурява се достъп да разнообразни занимания, според интересите им, съобразно индивидуалните им възможности, потребности и желания, организирани - както в услугата, така и извън нея.

         Специализираният персонал на Центъра за настаняване от семеен тип за стари хора се състои от ръководител, социален работник, психолог, трудотерапевт, медицинска сестра и социални асистенти. Служителите на центъра осигуряват психологическа и емоционална подкрепа, създават възможности за социална интеграция. Предлагат се различни психологически и терапевтични дейности, съобразно с индивидуалните потребности на ползвателите на услугата. Дейности за развитие на различни умения, подпомагащи самостоятелния и независим живот. Здравна грижа. Центърът  предлага и посещения на различни културни мероприятия, църква и други.


За контакти:                                                      

Адрес: гр. Балчик, в.з. „Сборно място", ул. „Четвърта" 21

тел. за връзка: 0899932372

E-mail: balchik5@sonikstart.eu

https://www.sonikstart.eu/