• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт на 22 май 2023г. (понеделник) от 17:00 часа;

2. Заседание на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности  на  22 май 2023г. (понеделник)от 17:30 часа;

3. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 22 май 2023г. (понеделник) от 17:45 часа;