• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЧЛЕНОВЕ НА СИК В ОБЩИНА БАЛЧИК КЪМ 30.03.2023 г.
Решение/Дата Населено място СИК № Длъжност  Име, презиме, фамилия Партия/Коалиция
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300001 председател Катерина  Красимирова Янкова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300001 зам.-председател Красимира  Иванова Събева ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300001 секретар Стоян Петров Петков ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300001 член Албена  Константинова Златева БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300001 член Марина Вълева Станева Български Възход
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300001 член Маргарита Димитрова Григорова ГЕРБ-СДС
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300001 член Александър Ценков Здравков ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300001 член Нина Пенкова Митева Движение за права и свободи
86-НС/21.03.2023 Балчик 080300001 член Весела Огнянова Добрева Демократична България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300002 председател Зоица Йорданова Шалтева ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300002 зам.-председател Добромира Иванова Стоянова Продължаваме Промяната
163-НС/30.03.2023 Балчик 080300002 секретар Кремена  Василева  Янчева БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300002 член Емил Ценов Маринов Български Възход
101-НС/23.03.2023 Балчик 080300002 член Ивелина Желязкова Симеонова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300002 член Гюлтерие Салиева Ахмедова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300002 член Зехра Мехмедова Ибрямова Движение за права и свободи
76-НС/17.03.2023 Балчик 080300002 член Ивайло Младенов Димитров Продължаваме промяната
163-НС/30.03.2023 Балчик 080300002 член Пенка Борисова Димитрова Демократична България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300003 председател Ивайло Пламенов Джилянов Продължаваме Промяната
97-НС/22.03.2023 Балчик 080300003 зам.-председател Бехти Бейхадинов Юсуфов Движение за права и свободи
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300003 секретар Айхан Бейсим Апти ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300003 член Иван  Николов Анещев БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300003 член Пламен Маринов Пенчиков Български Възход
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300003 член Лада Душанова Ангелова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300003 член Назмие Исмаилова Хаджиева ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300003 член Диана Рафаилова Кръстева Продължаваме Промяната
163-НС/30.03.2023 Балчик 080300003 член Ралица Атанасова Пенева Демократична България
97-НС/22.03.2023 Балчик 080300004 председател Несрин Сервет Хюсеин Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300004 зам.-председател Евгения  Атанасова  Добрева БСП за България
178-НС/31.03.2023 Балчик 080300004 секретар Миглена Александрова Николова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300004 член Йоанна Антонова Дженкова Български Възход
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300004 член Елка Георгиева Тодорова ГЕРБ-СДС
97-НС/22.03.2023 Балчик 080300004 Член Ана Иванова Колева Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300004 член Веселина Андонова Великова Демократична България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300004 член Весела Панайотова Георгиева Продължаваме Промяната
178-НС/31.03.2023 Балчик 080300004 член Силвия Господинова Василева ВЪЗРАЖДАНЕ
178-НС/31.03.2023 Балчик 080300005 председател Огюн Реджебов Тахиров ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300005 зам.-председател Биляна Георгиева Христова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300005 секретар Петя Стоянова  Николова БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300005 член Мария Кирилова Петрова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300005 член Мариана Върбанова Иванова ВЪЗРАЖДАНЕ
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300005 член Красимира Димитрова Янакиева ГЕРБ-СДС
97-НС/22.03.2023 Балчик 080300005 Член Нурхан Нуриев Кемалов Движение за права и свободи
86-НС/21.03.2023 Балчик 080300005 член Йорданка Иванова Димитрова Демократична България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300005 член Кристина Керчева Стоянова Продължаваме Промяната
163-НС/30.03.2023 Балчик 080300006 председател Райна  Пламенова  Петкова БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300006 зам.-председател Силвия Даниелова Палабуйкова Демократична България
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300006 секретар Красимира Баева Димитрова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300006 член Йовка Николова Димитрова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300006 член Станислава Христова Жечева ВЪЗРАЖДАНЕ
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300006 член Маринка Великова Стефанова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300006 член Елчин Халимов Ибрямов Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300006 член Валентина Георгиева Петрова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300006 член Ирина Станимирова Петрова-Цветкова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300007 председател Светлозара Петрова Палабуйкова Демократична България
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300007 зам.-председател Виктор Георгиев Колев ГЕРБ-СДС
97-НС/22.03.2023 Балчик 080300007 секретар Мариан Иванов Стефанов Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300007 член Александър Галинов Ангелов БСП за България
154-НС/29.03.2023 Балчик 080300007 член Жеко Бориславов Бобев Български Възход
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300007 член Теодора Иванова Душкова ВЪЗРАЖДАНЕ
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300007 член Славена Костова Стефанова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300007 член Зехра Мустафа Акиф Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300007 член Таня Станчева Шопска Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300008 председател Светлана Тодорова Лазарова БСП за България
101-НС/23.03.2023 Балчик 080300008 зам.-председател Петя Петрова Манолова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300008 секретар Красимира Янакиева Ралева Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300008 член Ирина Тодорова Андреева Български Възход
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300008 член Мария Кралева Василева ГЕРБ-СДС
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300008 член Нела Славова Хаджиева ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300008 член Танер Еркал Шаин Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300008 член Нели Атанасова Генчева Демократична България
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300008 член Радостина Енчева Енчева Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300009 председател ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕТРОВ Демократична България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300009 зам.-председател Силвия Панкова Божидарова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300009 секретар Виолета  Георгиева Димитрова БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300009 член Деница Илиева Андреева Български Възход
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300009 член Веселина Марева Василева ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300009 член Левент Синанов Раимов Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300009 член Лилия Бисерова Кирова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300009 член Пламена Младенова Димитрова Продължаваме Промяната
178-НС/31.03.2023 Балчик 080300009 член Денка Христова Иванова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300010 председател Нели Стефанова Иванова Продължаваме Промяната
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300010 зам.-председател Камелия Янкова Илиева ГЕРБ-СДС
101-НС/23.03.2023 Балчик 080300010 секретар Стелияна Костадинова Иванова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300010 член Димитринка Илиева Станчева БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300010 член Галя Неделчева Йорданова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300010 член ПЕРИХАН АХМЕДОВА ДЕМИРОВА Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300010 член Пламен Христов Банков Демократична България
76-НС/17.03.2023 Балчик 080300010 член Галя Атанасова Георгиева Продължаваме промяната
178-НС/31.03.2023 Балчик 080300010 член Росица Василева Пенева ГЕРБ-СДС
101-НС/23.03.2023 Балчик 080300011 председател Милена Начева Йорданова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300011 зам.-председател Иваничка Маркова Джилянова Продължаваме Промяната
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300011 секретар Мая Григорова Иванова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300011 член Таня Иванова Миновска БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300011 член Йоана Анастасова Димитрова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300011 член Мариела Антонова Димитрова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300011 член Сежда Закир Мехмедова Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300011 член Ивелин Георгиев Цветков Демократична България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300011 член Любомир Павлов Шопски Продължаваме Промяната
101-НС/23.03.2023 Балчик 080300012 председател Севгинар Юсеин Алиева ВЪЗРАЖДАНЕ
178-НС/31.03.2023 Балчик 080300012 зам.-председател Нена  Стойкова Андреева ГЕРБ-СДС
138-НС/28.03.2023 Балчик 080300012 секретар Силвия Великова Костадинова Продължаваме промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300012 член Ивелина Николова Митева БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300012 член Магдалена Веселинова Делева Български Възход
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300012 член Петя Николаева Петрова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300012 член Невин Нихатова Шаин Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300012 член Марин Янков Ралев Продължаваме Промяната
178-НС/31.03.2023 Балчик 080300012 член Ваня Димитрова Петрова Демократична България
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300013 председател Красимир Иванов Кирчев ГЕРБ-СДС
76-НС/17.03.2023 Балчик 080300013 зам.-председател Галина  Василева  Мирчева БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300013 секретар Цветелина Ивелинова Кирилова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300013 член Ива Владимирова Георгиева Български Възход
101-НС/23.03.2023 Балчик 080300013 член Анелия Стоянова Атанасова ВЪЗРАЖДАНЕ
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300013 член Красимира Георгиева Жекова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300013 член Тюркян Мюзелеф Бейтула Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300013 член Йорданка Димитрова Георгиева Демократична България
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300013 член Димитър Крумов Карлуков Продължаваме Промяната
101-НС/23.03.2023 Балчик 080300014 председател Евдокия Тодорова Попова ВЪЗРАЖДАНЕ
178-НС/31.03.2023 Балчик 080300014 зам.-председател Ивелина Йорданова Панайотова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300014 секретар Несрин Халил Минчева Продължаваме Промяната
76-НС/17.03.2023 Балчик 080300014 член Милена  Димитрова  Димитрова БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300014 член Веселина Маринова Андреева Български Възход
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300014 член Гинка Георгиева Георгиева ГЕРБ-СДС
129-НС/27.03.2023 Балчик 080300014 член Недка Георгиева Тодорова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300014 член Сеза Салиева Хасанова Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик 080300014 член Марина Недева Райчева Демократична България
47-НС/04.03.2023 Балчик-МБАЛ 080300015 председател Енчо Николов Стефанов ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Балчик-МБАЛ 080300015 зам.-председател Румяна Павлова Атанасова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Балчик-МБАЛ 080300015 секретар Семра Шериф Адил Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Балчик-МБАЛ 080300015 член Живка Иванова Анещева БСП за България
47-НС/04.03.2023 Балчик-МБАЛ 080300015 член Стефка Симеонова Великова Български Възход
101-НС/23.03.2023 Балчик-МБАЛ 080300015 член Желка Стелиянова Симеонова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Балчик-МБАЛ 080300015 член Тинка Борисова Тодорова Демократична България
47-НС/04.03.2023 Безводица 080300016 председател Борислав Пенков Димов ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Безводица 080300016 зам.-председател Валентин Иванов Стоянов Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Безводица 080300016 секретар Александър Стефанов Манолов Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Безводица 080300016 член Александър Георгиев  Асенов БСП за България
101-НС/23.03.2023 Безводица 080300016 член Игнат Георгиев Игнатов ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Безводица 080300016 член Шукрян Мюзелеф Юсуф Демократична България
163-НС/30.03.2023 Безводица 080300016 член Петьо Димитров Петков Български Възход
97-НС/22.03.2023 Бобовец 080300017 председател Бюлент Орханов Юсеинов Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Бобовец 080300017 зам.-председател Васил Йорданов Николов ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Бобовец 080300017 секретар Юсеин Орхан Юсеин Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Бобовец 080300017 член Ерджан Юсейнов  Алиев БСП за България
47-НС/04.03.2023 Бобовец 080300017 член Антон Петров Андонов Български Възход
101-НС/23.03.2023 Бобовец 080300017 член Мария Петрова Манолова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Бобовец 080300017 член Смилена Христова Амерова Демократична България
47-НС/04.03.2023 Гурково 080300018 председател Нели Илиева Станкова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Гурково 080300018 зам.-председател Дияна Георгиева Плугчиева Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Гурково 080300018 секретар Михаил Иванов Душков Български Възход
47-НС/04.03.2023 Гурково 080300018 член Иванка  Димова  Андреева БСП за България
101-НС/23.03.2023 Гурково 080300018 член Величка Кирилова Чалъкова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Гурково 080300018 член Михаил Славчев Михайлов Движение за права и свободи
163-НС/30.03.2023 Гурково 080300018 член Елисавета Йорданова Панайотова Демократична България
47-НС/04.03.2023 Дропла 080300019 председател Ясен Стефанов Янев Движение за права и свободи
86-НС/21.03.2023 Дропла 080300019 зам.-председател Стоян Василев Стоянов Демократична България
129-НС/27.03.2023 Дропла 080300019 секретар Женя Георгиева Петрова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Дропла 080300019 член Гинка Симеонова Господинова БСП за България
47-НС/04.03.2023 Дропла 080300019 член Нейчо Александров Нейчев Български Възход
101-НС/23.03.2023 Дропла 080300019 член Красимир Маринов Тодоров ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Дропла 080300019 член Стефка Михаилова Кирилова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Дъбрава 080300020 председател Петър Христов Димитров Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Дъбрава 080300020 зам.-председател Руждин Асанов Халидов Движение за права и свободи
129-НС/27.03.2023 Дъбрава 080300020 секретар Светлана Георгиева Костадинова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Дъбрава 080300020 член Димитър Илиев Димитров БСП за България
47-НС/04.03.2023 Дъбрава 080300020 член Мариян Митков Митев Български Възход
101-НС/23.03.2023 Дъбрава 080300020 член Веселин Мирославов Димитров ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Дъбрава 080300020 член Мария Калева Береза Демократична България
129-НС/27.03.2023 Змеево 080300021 председател Галин Събев Ганчев ГЕРБ-СДС
101-НС/23.03.2023 Змеево 080300021 зам.-председател Дилян Георгиев Димитров ВЪЗРАЖДАНЕ
138-НС/28.03.2023 Змеево 080300021 секретар Лилия Димитрова Станева Продължаваме промяната
154-НС/29.03.2023 Змеево 080300021 член Иванка Стоянова  Жечева БСП за България
47-НС/04.03.2023 Змеево 080300021 член Валентина Димитрова Попова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Змеево 080300021 член Фетие Гюрсел Расимова Движение за права и свободи
163-НС/30.03.2023 Змеево 080300021 член Кичка Георгиева Попова Демократична България
47-НС/04.03.2023 Кранево 080300022 председател Радка Колева Караиванова-Тодорова ГЕРБ-СДС
101-НС/23.03.2023 Кранево 080300022 зам.-председател Димитричка Николова Ганчева ВЪЗРАЖДАНЕ
86-НС/21.03.2023 Кранево 080300022 секретар Петю Добрев Пенчев Демократична България
47-НС/04.03.2023 Кранево 080300022 член Анелия Богданова  Димитрова БСП за България
47-НС/04.03.2023 Кранево 080300022 член Цонка Георгиева Петрова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Кранево 080300022 член Желязка Йорданова Тодорова ГЕРБ-СДС
121-НС/25.03.2023 Кранево 080300022 Член Ивелина Мирославова Мирчева Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Кранево 080300022 член Петър Христов Стефанов Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Кранево 080300022 член Слави Любенов Дойчев Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Кремена 080300023 председател Мирослава Илиева Генова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Кремена 080300023 зам.-председател Розалия Миткова Христова Движение за права и свободи
129-НС/27.03.2023 Кремена 080300023 секретар Светла Дойчева Маринова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Кремена 080300023 член Александър Денчев Попов БСП за България
101-НС/23.03.2023 Кремена 080300023 член Златина Михайлова Христова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Кремена 080300023 член Ошнур Бекиров Салиев Демократична България
47-НС/04.03.2023 Кремена 080300023 член Добромира Иванова Атанасова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Ляхово 080300024 председател Медне Джевджет Адем Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Ляхово 080300024 зам.-председател Незджан Шавидинова Ахмедова Демократична България
47-НС/04.03.2023 Ляхово 080300024 секретар Тюркян Осман Хасанова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Ляхово 080300024 член Тюнчер  Адем Амедов БСП за България
101-НС/23.03.2023 Ляхово 080300024 член Тодорка Георгиева Радева ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Ляхово 080300024 член Кольо Павлов Павлов ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Ляхово 080300024 член Зюбейдин Демиров Ибишев Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Царичино 080300025 председател Кръстинка Василева Михайлова-Георгиева Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Царичино 080300025 зам.-председател Стоянка Тодорова Събева БСП за България
101-НС/23.03.2023 Царичино 080300025 секретар Мария Елена Димитрова Василева ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Царичино 080300025 член Любка Атанасова Николова Български Възход
129-НС/27.03.2023 Царичино 080300025 член Тодор Милчов Благоев ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Царичино 080300025 член Реджеб Рашид Юмер Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Царичино 080300025 член Ажлян Бекир Сали Демократична България
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300026 председател Доротея  Борисова  Петкова БСП за България
129-НС/27.03.2023 Оброчище 080300026 зам.-председател Ивелина Колева Петрова ГЕРБ-СДС
129-НС/27.03.2023 Оброчище 080300026 секретар Ирена Иванова Петкова Продължаваме промяната
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300026 член Димо Стефанов Карамфилов Български Възход
101-НС/23.03.2023 Оброчище 080300026 член Гергана Томова Стоянова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300026 член Ивелина Димитрова Иванова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300026 член Даниела Петкова Стоянова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300026 член Димитър Иванов Радков Движение за права и свободи
86-НС/21.03.2023 Оброчище 080300026 член Галин Ангелов Желязков Демократична България
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300027 председател Галя Димитрова Иванова ГЕРБ-СДС
86-НС/21.03.2023 Оброчище 080300027 зам.-председател Глория Стефанова Димитрова Демократична България
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300027 секретар Насуф Яшар Рашид Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300027 член Галин  Василев  Гандев БСП за България
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300027 член Филип Николаев Колев Български Възход
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300027 член РАДКА ГЕОРГИЕВА ТИТЕВА-ВАСИЛЕВА ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300027 член Савина Димчева Анастасова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300027 член Иван Тенев Желязков Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Оброчище 080300027 член Сияна  Галинова Петрова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Рогачево 080300028 председател Светлина Георгиева Вълкова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Рогачево 080300028 зам.-председател Асен Борисов Иванов ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Рогачево 080300028 секретар Галена Маринова Кондова-Добрева ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Рогачево 080300028 член Мария Йовова  Димитрова БСП за България
47-НС/04.03.2023 Рогачево 080300028 член Стефан Димов Карамфилов Български Възход
47-НС/04.03.2023 Рогачево 080300028 член Севгин Реджебов Расимов Движение за права и свободи
163-НС/30.03.2023 Рогачево 080300028 член Здравко Иванов Тонков Демократична България
47-НС/04.03.2023 Преспа 080300029 председател Стефка Илиева Димитрова Продължаваме Промяната
154-НС/29.03.2023 Преспа 080300029 зам.-председател Силвия Георгиева Андреева Български Възход
121-НС/25.03.2023 Преспа 080300029 Секретар Самет Шенол Исмет Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Преспа 080300029 член Пенка  Желязкова  Георгиева БСП за България
47-НС/04.03.2023 Преспа 080300029 член Петър Петков Иванов ВЪЗРАЖДАНЕ
129-НС/27.03.2023 Преспа 080300029 член Красимир Василев Сребков ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Преспа 080300029 член Димитър Симеонов Анестев Демократична България
163-НС/30.03.2023 Сенокос 080300030 председател Венцислав Рафаилов Дучев Демократична България
47-НС/04.03.2023 Сенокос 080300030 зам.-председател Силвия Атанасова Тодорова ГЕРБ-СДС
101-НС/23.03.2023 Сенокос 080300030 секретар Румяна Василева Стоянова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Сенокос 080300030 член Марияна  Григорова Петрова БСП за България
154-НС/29.03.2023 Сенокос 080300030 член Жесмин Стоянов Антонов Български Възход
47-НС/04.03.2023 Сенокос 080300030 член Самет Исмет Юсуф Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Сенокос 080300030 член Тодор Гичев Цанев Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Карвуна-ДПБ 080300031 председател Георги Йорданов  Колев БСП за България
47-НС/04.03.2023 Карвуна-ДПБ 080300031 зам.-председател Николай Иванов Станев Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Карвуна-ДПБ 080300031 секретар Станчо Веселинов Иванов ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Карвуна-ДПБ 080300031 член Джанер Ерол Салиев Български Възход
47-НС/04.03.2023 Карвуна-ДПБ 080300031 член Илияна Данаилова Русева ВЪЗРАЖДАНЕ
86-НС/21.03.2023 Карвуна-ДПБ 080300031 член Диана Тодорова Гунчева Демократична България
47-НС/04.03.2023 Карвуна-ДПБ 080300031 член Валентин Дойчев Георгиев Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Соколово 080300032 председател Десислава Петкова Радева-Хасанова Движение за права и свободи
129-НС/27.03.2023 Соколово 080300032 зам.-председател Росена Атанасова Дамянова ГЕРБ-СДС
163-НС/30.03.2023 Соколово 080300032 секретар Иван Желязков Иванов Демократична България
47-НС/04.03.2023 Соколово 080300032 член Анка Димитрова Колева БСП за България
154-НС/29.03.2023 Соколово 080300032 член Анелия Георгиева Иванова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Соколово 080300032 член Сибел Себайдин Али ВЪЗРАЖДАНЕ
129-НС/27.03.2023 Соколово 080300032 член Анка Йорданова Сълева ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Соколово 080300032 член Нериман Шемшединова Едает Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Соколово 080300032 член Мартин Веселинов Стоянов Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Стражица 080300033 председател Василка Желязкова Тенева Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Стражица 080300033 зам.-председател Иветта Гайковна Власова Продължаваме Промяната
129-НС/27.03.2023 Стражица 080300033 секретар Гергана Валентинова Димитрова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Стражица 080300033 член Албена Христова  Войчева -Петкова БСП за България
47-НС/04.03.2023 Стражица 080300033 член Зюлейдин Зюбейдин Демиров Български Възход
47-НС/04.03.2023 Стражица 080300033 член Георги Игнатов Жечев ВЪЗРАЖДАНЕ
86-НС/21.03.2023 Стражица 080300033 член Стефка Георгиева Тодорова Демократична България
47-НС/04.03.2023 Тригорци 080300034 председател Галя Ангелова Атанасова Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 Тригорци 080300034 зам.-председател Ради Ангелов Александров Движение за права и свободи
129-НС/27.03.2023 Тригорци 080300034 секретар Дарин Стефанов Гайдарджиев ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Тригорци 080300034 член Миланка Костадинова  Филева БСП за България
154-НС/29.03.2023 Тригорци 080300034 член Александра Петрова Димитрова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Тригорци 080300034 член Александра Петрова Димитрова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Тригорци 080300034 член Марийка Игнатова Филева Демократична България
47-НС/04.03.2023 Храброво 080300035 председател Таня Тодорова Стефанова Български Възход
47-НС/04.03.2023 Храброво 080300035 зам.-председател Даниела Райчева Димитрова Продължаваме Промяната
97-НС/22.03.2023 Храброво 080300035 секретар Нурсес Ерханова Мехмедова Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Храброво 080300035 член Боряна  Панкова  Божидарова БСП за България
47-НС/04.03.2023 Храброво 080300035 член Пламен Добрев Петров ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Храброво 080300035 член Ася Тодорова Христова ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 Храброво 080300035 член Парешка Симеонова Медарова Демократична България
101-НС/23.03.2023 Храброво 080300036 председател Христина Кръстева Сивкова ВЪЗРАЖДАНЕ
47-НС/04.03.2023 Църква 080300036 зам.-председател Лида Николова Панчева ГЕРБ-СДС
163-НС/30.03.2023 Църква 080300036 секретар Виолета Стефанова Дучева Демократична България
47-НС/04.03.2023 Църква 080300036 член Яница  Николова  Димова БСП за България
47-НС/04.03.2023 Църква 080300036 член Боянка Миланова Темелкова Български Възход
97-НС/22.03.2023 Църква 080300036 Член Анка Спирова Радкова Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 Църква 080300036 член Парешка Цветкова Димитрова-Оприш Продължаваме Промяната
129-НС/27.03.2023 СБР Тузлата 080300037 председател Мартин Георгиев Беров ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 СБР Тузлата 080300037 зам.-председател Иван Ивов Пашанов Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 СБР Тузлата 080300037 секретар Стояна Йорданова Георгиева БСП за България
47-НС/04.03.2023 СБР Тузлата 080300037 член Анна Желязкова Канаврова Български Възход
47-НС/04.03.2023 СБР Тузлата 080300037 член Цонка Делева Великова ВЪЗРАЖДАНЕ
97-НС/22.03.2023 СБР Тузлата 080300037 Член Красимир Тодоров Георгиев Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 СБР Тузлата 080300037 член Мария Василева Стайкова Демократична България
129-НС/27.03.2023 СБР Медика Албена 080300038 председател Георги Христов  Христов ГЕРБ-СДС
47-НС/04.03.2023 СБР Медика Албена 080300038 зам.-председател Димитричка Петрова Николова Български Възход
47-НС/04.03.2023 СБР Медика Албена 080300038 секретар Виолета Богданова Стойнева-Добрева Продължаваме Промяната
47-НС/04.03.2023 СБР Медика Албена 080300038 член Галина Борисова  Стоянова БСП за България
101-НС/23.03.2023 СБР Медика Албена 080300038 член Васил Димитров Василев ВЪЗРАЖДАНЕ
128-НС/26.03.2023 СБР Медика Албена 080300038 Член Николай Стоянов Николов Движение за права и свободи
47-НС/04.03.2023 СБР Медика Албена 080300038 член Стоянка Петрова Стоянова Демократична България