• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Изменение и продължаване на разрешително №2161 0042/17.07.2013г. за допусната явно фактическа грешка в т.1 на Раздел "Задължение за заплащане на такса за водовземане"

Прикачени файлове: