• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Поради неотложни ангажименти се променя датата на комисиите:

1.Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 28.11.2022г. /понеделник/ от 17:45 часа;

2.Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на 28.11.2022г./понеделник/ от 18:00 часа;