• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1.Заседание на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт на 24.11.2022г./ четвъртък/ от 17:00 часа;

2.Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 24.11.2022г. /четвъртък/ от 17:45 часа;

3.Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на 24.11.2022г./четвъртък/ от 18:00 часа;