• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 14.11.2022 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА                           ИЗХ.№ 11-00-691_001/14.11.2022 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        Съгласно дадени указания, обективирани в Протоколно определение от 25.10.2022г. по Гражданско дело №153/2022г. по описа на Районен съд- гр. Балчик на основание чл. 550, ал. 2 от Гражданско-процесуалния кодекс представяме на вниманието на обществеността препис-извлечение от Молба с рег. №1099/28.03.2022г., подадена до съда от Кристин Ан Ричардсън с правно основание чл. 14- чл. 17 от Закона за лицата и семейството. С нея молителката иска да бъде обявена смъртта на нейния съпруг Гордън Дейвид Ричардсън, за когото счита, че е безследно изчезнал.

        ГОРДЪН ДЕЙВИД РИЧАРДСЪН е роден на 17.12.1949г. в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, последният му постоянен адрес, според молителката, е гр. Балчик, в.з. „Изгрев",  ул. „Осма" №102.

        Във връзка с гореизложеното, молим, всеки, който има някаква информация във връзка с изчезналото лице, да уведоми Община Балчик писмено на следните адреси за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21-ви септември" №6; е-mail: mayor@balchik.bg или устно на следните телефони: 0579/ 7 10 34 или 0579/ 7 10 55.

        Информация може да предоставите и до Районен съд- гр. Балчик.

        Уведомяваме Ви, че следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 19.01.2023 от 13:30 часа.


ПРИЛОЖЕНИЕ: Молба с рег. №1099/28.03.2022г.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


Прикачени файлове: