• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПРОЕКТ InfoCons - ПРОЗРАЧЕН ДОСТЪП ДО СПЕШНИ/ПОЛЕЗНИ НОМЕРА
ВЪВ ВСЯКА СТРАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВАТА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ООН


https://consumers-protection.org/

https://consumers-protection.org/българия-bulgaria/


Consumer protection in the Bulgaria informs you! 

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Bulgaria.

Be informed! Take action! Consumer protection in the Bulgaria helps you!

Защитата на потребителите в България Ви информира!

Спасителен номер за спешни случаи, спешен номер на пожарникарите, спешен номер на българска полиция.

Бъди информиран! Поемам инициатива! Защитата на потребителите в България ви помага!