ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1354/ 21.10.22 г. е допуснато изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 02508.81.30 по КК на гр. Балчик, м-т. „Двете чешми", община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застояване -"Ов", с конкретното предназначение за фотоволтаична централа, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-19/ 09.09.22  г.         
Прикачени файлове: