• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1.Заседание на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт  на  17.10.2022г./ понеделник/ от 17:00 часа;

2.Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 17.10.2022г./ понеделник/ / от 17:45 часа;

3.Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на 17.10.2022г./ понеделник/ от 18:00часа;