• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1.Заседание на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт на 20.09.2022г./ вторник/ от 17:00 часа;

2.Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на  20.09.2022г./вторник/ от 18:00 часа;