• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 31.08.2022 г.

ОБЯВА

    Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за община Балчик, определена със заповед № П0-09-243/01.08.2022г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" гр. Добрич, на основание чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава на заинтересованите лица, участници в споразумение за землищата на община Балчик, че на 01.09.2022 г. от 9.00 часа в сградата на ОСЗ Балчик ще бъде проведено заседание на Комисията на основание чл.72б, ал.7 и 8 от ППЗСПЗЗ, а именно:

    ■  Установяване на извършени промените в проектите на регистъра и картата на споразуменията за община Балчик

    ■  Проверка за представени доброволни споразумения за община Балчик

    ■  Приемане на изготвени доброволни споразумения за община Балчик

Председател:

1....подпис......

    (Т. Илиева)

2....подпис......

    (Г. Иванова)
Прикачени файлове: