ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ, че със заповед № РкД-20-81/ 01.08.22 г. е допуснато изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV от ПП 33/110 kV до ВС 110 kV за присъединяване на ВяЕЦ „Кремена- Тригорци" към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110 kV", находящ се в землището на с. Дропла, община Балчик, област Добрич и землищата на селата Балканци и Василево, община Генерал Тошево, област Добрич, съгласно преписка с  вх.  № 24-00-1039/ 04.08.22 г.       Прикачени файлове: