• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (PDF)

Цени и условия за публикуване на агитационни материали във вестник "Балчик" (PDF)

Разяснителна кампания на ЦИК за гласуване за Народно събрание на 2 октомври 2022Официална интернет страница на Централната избирателна комисия


Симулатор на машинно гласуване за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СИК ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ НА 02.10.2022 Г. ИЗБОРИ ЗА НС


Възнагражденията на членовете на СИК в Община Балчик за проведените на 02.10.2022 г. избори за НС ще се изплащат БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ както следва:


  • - на 10.10.2022 г. - по банков път за лицата, представили декларации с банковите си сметки
  • - на 11.10.2022 г. от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.00 часа - от касата на ОбА Балчик, ет.2


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ


С решение № 80-НС/16.09.2022 г. на РИК Добрич е утвърден график за обучение на членовете на СИК. Обучението за Община Балчик ще се проведе на 26.09.2022 г. /понеделник/ в НЧ "Паисий Хилендарски" както следва:

oт 13.00 часа - СИК, в които се гласува с хартиена бюлетина

от 14.00 часа - СИК, в които се гласува със СУЕМГ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.09.2022 г.

Община Балчик напомня, че срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение, и за издаване на удостоверения за гласуване на друго място изтича на 17.09.2022 год. (събота).

Във връзка с това общинска администрация, отдел "ГРАО" осигурява дежурство в събота на 17.09.2022 год. (събота) от 9.00 часа до 17.30 часа.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, което става с писмено заявление до кмета на Община Балчик по образец (Приложение № 17-НС). Заявлението се подава най-късно седем дни преди изборния ден.

Община Балчик уведомява всички избиратели в община Балчик, че осигурява дежурства на 18.09.2022 год. (неделя) и 24.09.2022 год. (събота) от 09.00 часа до 17.00 часа за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, както и за подаване на заявления от избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в гр. Балчик

са определени следните избирателни секции с рампи, които са най-подходящите места за гласуване на хора с увреждания:

СИК № 01 -ТИЦ- Мелницата, гр. Балчик

СИК № 02 -ТИЦ- Мелницата, гр. Балчик

СИК № 09 - детска ясла ЖК "Балик", гр. Балчик

СИК № 10 - детска ясла ЖК "Балик", гр. Балчик

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл.235, ал.3 от Изборния кодекс хората с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционните избирателни комисии ще им предоставят декларация, която ще попълнят и декларират, че няма да гласуват на друго място в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за народни представители на 02.10.2022 год.

Хората нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да заявят транспорт на дежурните телефони в отдел "ГРАО": 0579/71055 и 0579/71071 от 7.00 часа до 18.00 часа в изборния ден 02.10.2022 год.
23.08.2022 г.

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1.В web site на на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.Сайтът е актгивен и достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

2.Чрез SMS: Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

3.Чрез стационарен или мобилен телефон: Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Важна информация за избирателите: Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/. Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 21.09.2022 г.

***

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №17-НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 24.09.2022 г. (събота).


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са пропуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение №18-НС). Срокът е до 30.09.2022 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

-------------

18.08.2022 г.

Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 21-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния Ви адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 17.09.2022 год. (събота) до кмета на общината, кмета на кметство или кметския наместник на кметското наместничество по настоящия адрес на лицето.

***

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 25-НС). Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл.  23, ал. 1 от ИК в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 17.09.2022 год. (събота)

***

Във връзка с предстоящите избори за за народни представители на 02.10.2022 год., Ви уведомяваме, че списъкът с адресите на избирателните секции е публикуван в web site на ЦИК https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/voters 

Секция

Населено място код

Населено място

Адрес

001

02508

ГР.БАЛЧИК

ТИЦ"Мелницата",пл."Кап.Георги Радков"№1

002

02508

ГР.БАЛЧИК

ТИЦ"Мелницата",пл."Кап.Георги Радков"№1

003

02508

ГР.БАЛЧИК

СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40

004

02508

ГР.БАЛЧИК

СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40

005

02508

ГР.БАЛЧИК

СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40

006

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"  ул."Хр.Ботев"№ 6

007

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ "Антим I "  ул."Дунав" № 16

008

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ "Антим I "  ул."Дунав" № 16

009

02508

ГР.БАЛЧИК

ДГ "Братя Мормареви"  ул."Асен Петков" №16

010

02508

ГР.БАЛЧИК

ДГ "Братя Мормареви"  ул."Асен Петков" №16

011

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ "Антим I "  ул."Дунав" № 16

012

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"  ул."Хр.Ботев"№6

013

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ"Антим I" ул."Дунав" № 16

014

02508

ГР.БАЛЧИК

ОУ"Антим I" ул."Дунав" № 16

015

02508

ГР.БАЛЧИК

МБАЛ ул."Д-р Златко  Петков" № 34

016

03174

С.БЕЗВОДИЦА

Клуб  ул."Девета" № 7

017

04515

С.БОБОВЕЦ

Клуб ул."Първа"  № 6

018

18160

С.ГУРКОВО

бившо училище ул."Възход" № 1

019

23769

С.ДРОПЛА

Клуб РПК ул."Стара планина" № 1

020

24387

С.ДЪБРАВА

Клуб  ул."Първа" № 22

021

31245

С.ЗМЕЕВО

Клуб ул."Искър" № 38   

022

39459

С.КРАНЕВО

Физ.салон  ул."Черно море" № 7А

023

39623

С.КРЕМЕНА

Клуб  ул."Първа" № 13 

024

44882

С.ЛЯХОВО

Клуб ул."Първа" № 6

025

48982

С.ЦАРИЧИНО

Клуб ул."Девета" № 31

026

53120

С.ОБРОЧИЩЕ

СОУ"Хр.Смирненски" ул."Мусала" № 1

027

53120

С.ОБРОЧИЩЕ

СОУ"Хр.Смирненски" ул."Мусала" № 1

028

62788

С.РОГАЧЕВО

 Клуб ул."Лозар" № 22

029

58270

С.ПРЕСПА

Читалище  ул."Седма" № 12

030

66250

С.СЕНОКОС

Клуб ул."Девети септември" № 53

031

36453

С.КАРВУНА

Държавна психиатрична болница-Карвуна

032

67951

С.СОКОЛОВО

НЧ"Просвета" ул."Кирил и Методий" № 57

033

69643

С.СТРАЖИЦА

Клуб  ул."Четвърта" № 5

034

73095

С.ТРИГОРЦИ

Клуб  ул."Втора" № 14

035

77390

С.ХРАБРОВО

Клуб ул."Първа"  № 13  

036

78639

С.ЦЪРКВА

Клуб  ул."Втора" № 5А

037

02508

ГР.БАЛЧИК

СБР Тузлата

038

99958

С.ОБРОЧИЩЕ,К.К.АЛБЕНА

СБР"Медика-Албена" КК Албена


------

https://bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/cik

https://rik08.cik.bg/ns202210

Районна избирателна комисия Добрич

Адрес: град Добрич, ул. "Независимост" №5 (сградата на Областна администрация)

Контакти:

Телефон: 058 655432, 0888 597126

0888 597085 - зам.-председател

0888 597096 - зам.-председател

0888 597110 - секретар

Председател: 0888 597084

email: rik08@cik.bg

website: rik08.cik.bg