• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Т А Р И Ф А

за цените за паркиране, отстраняване на техническо средство тип „скоба", принудително преместване и други във връзка с прилагане разпоредбите на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, в зоните с въведен режим на платено паркиране:

1. Режим на платено паркиране на МПС в зоната за почасово платено паркиране - „Зона за платено паркиране":

1. Цена за почасово платено паркиране за 1 час

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

2.00 лв.*


2. Дневен абонамент - 24 часов

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

10.00 лв.

*Цената за паркиране „чрез СМС" е 2.00 лв. с ДДС за 1 час паркиране, като стойността на СМС се таксува отделно към съответния оператор - по тарифния план на клиента.

2. Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент в „Зона за платено паркиране"

1.Месечен абонамент

Вкл. ДДС

150.00 лв.

2.Шестмесечен абонамент

Вкл. ДДС

750.00 лв.

3.Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Зона за платено паркиране"

1. Годишен абонамент за първи автомобил

Вкл. ДДС

30.00 лв.

2. Годишен абонамент за втори автомобил
Вкл. ДДС60.00 лв.

4. Цена за прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба" - еднократно в размер на 20 лв., заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до момента на освобождаването или до края на работното време на съответната зона.

5.Цена за принудително преместване на МПС в размер на 40 лв.

В случаите, когато е започнато преместване (репатриране) на паркирано МПС и собственикът/ползвателят му се яви на място с желание да го освободи, се заплаща половината от стойността на преместването (репатрирането) - 20 лв.

Всички цени са с включен ДДС.