• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

Чл.117 от ЗМДТ

Необходими документи

- КОПИЕ ОТ ПАСПОРТ НА КУЧЕТО

Срок за изпълнение

При подаване

Цена на услугата

-

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая №211

+359 579 72849

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходи  от отдел " Общинска данъчна служба "