• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Правно основание

Чл.54 , ал.4 от ЗМДТ

Необходими документи

- КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ-ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ДОГОВОР ЗА ВНОС НА МПС
- КОПИЕ ОТ ГОЛЯМ ТАЛОН НА МПС /БРИФ/
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ОЦЕНКА НА МПС ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС В СТРАНАТА
- КОПИЕ ОТ КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК НА МПС ОТ ПРЕДИШЕН СОБСТВЕНИК
- КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

- КОПИЕ ОТ ТЕЛК РЕШЕНИЕ
- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
- КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, В СЛУЧАЙ ЧЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА  НЕ СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК

Срок за изпълнение

при подаване

Цена на услугата

 -

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая №211

+359 579 7 28 49

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходи от отдел "Общинска данъчна служба"Прикачени файлове: