• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 19 май  2022г. (четвъртък) от 17:45 часа;

2. Заседание на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности   19 май  2022г. (четвъртък) от 17:45 часа;