• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 27 април  2022г.(сряда) от 17:00 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на 27 април  2022г.(сряда) от 18:00 часа;

3. Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт ще проведе заседание  на 27 април  2022г.(сряда) от 18:30 часа;