• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


СЪОБЩЕНИЕ

 Община Балчик уведомява, че от 14.04.2022г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка „Орехите" за пенсионери и хора с увреждания с трайна нетрудоспособност с и над 50%. Документите се подават в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска администрация - гр.Балчик.

Сроковете за подаване на заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка "Орехите" са както следва:

*  за месец V, VI, VII 2022г.   -   от 14.04 до 29.04.2022г.

Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:

*  за месец V, VI, VII 2022г.  -  от 03.05 до 13.05.2022г.

Не се разглеждат заявления, подадени след посочения краен срок за съответния период и/или без приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност с и над 50%- за хора с увреждания/.

Всички правоимащи, които до момента са ползвали карта, издадена по същия ред са длъжни, в горепосочените срокове, да проверят дали името им фигурира в списъка или да подадат документи за закупуване на карта в отдел ГРАО /деловодство/.

Правоимащи с експертни решения на ТЕЛК (с трайна нетрудоспособност с и над 50%) с изтекъл срок на валидност, е необходимо отново да подадат заявление за закупуване на карта, към което да приложат копие на актуално решение на ТЕЛК.

           

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик