• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

От 01.04.2022 г. е отменена епидемичната обстановка в страната. Приемните дни се възобновяват, считано от публикацията в общинския седмичник - вестник „Балчик". Записването за приемните дни се извършва в сградата на Общинска администрация, пл."21 септември" № 6, в Административно-информационния център или на телефон 057971077.


ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИТЕ ДНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК


Николай Ангелов - Кмет

Понеделник - от 13:00 до 15:00 часа


Митко Петров - Заместник-кмет "Финанси и стопански дейности"

Сряда - от 13:00 до 15:00 часа


Димитрин Димитров - Заместник-кмет "УТТЕМСЕ"

Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


Къймет Тургут - Секретар

Вторник - от 13:00 до 15:00 часа


Анна Демирева - Главен архитект

Понеделник - от 13:00 до 15:00 часа


Николай Филипов Колев  - Председател на Общински съвет-Балчик

Вторник - от 13:00 до 15:00 часа