• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Балчишкият художник Валентин Шалтев, който е и ръководител на клуб за художници "Борис Караджов" към НЧ "Паисий Хилендарски" в гр. Балчик, е основател на пленера, в който вземат участие местни и чуджестранни творци.

Всеки в пленера дарява по една картина, с което се обогатява фонда на Худжествената галерия в града.

Пленерът се провежда през месец юли със съдействието на Община Балчик и Художествена галерия Балчик.