• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


1.Заседание на Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности   на 22 февруари  2021г.(вторник) от 17:30 часа

2. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове   на 22 февруари  2021г.(вторник) от 17:45 часа;

3. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на 22 февруари  2021г.(вторник) от 18:00 часа;

4. Заседание на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности   на 22 февруари  2021г.(вторник) от 18:15 часа;