• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста1. Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт ще проведе заседание  на 18 януари  2022г. (вторник от 17.30 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 18 януари  2022г.(вторник) от 17:45 часа;

3. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  на 18 януари  2022г.(вторник) от 18:00 часа;