• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


136 електронни услуги от община Балчик може да заявите онлайн чрез Единният портал за достъп до електронни административни услуги (eGov.bg)  на Министерството на електронното управление


Преди да започнете електронно заявяване:

  1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
  3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.