• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 П О К А Н А

за работна среща с работодатели от Община Балчик

с екипа по BG05M9OP001-2.037-0002

„Подобряване достъпа до социални услуги
и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик"

2 декември  2021 г.   -  11.00 часа

 

           Екипът на проект  „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик" кани работодатели от Община Балчик на работна среща с цел предоставяне на информация за възможностите работодателите да наемат на работа лица в неравностойно положение.


Дневен ред

1. Нормативна уредба, преференции и задължения на работодателите, наемащи за работа хора с увреждания

2. Информация за хора с увреждания от Община Балчик, с право на работа и възможности за включване в заетост.

                                                        

 Място: заседателна зала на Общинска администрация - ет.1 - Балчик