• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Наименование: ОБЩИНА БАЛЧИК

Адрес: 9600, гр. Балчик, площад "21 септември" №6

E-mail: mayor@balchik.bg

Факс: +359 579 7-10-31

Web-site: www.balchik.bg

ЕИК: 000852544

ИН по ЗДДС: BG 000852544

Идентификатор в административния регистър: 325

Национален телефон за информация: 070018708

Орган осъществяващ конрола върху дейноста на ОБЩИНА БАЛЧИК: Общински съвет, контролни държавни органи

Обжалване на действията и издадените актове: по реда определен от нормативния документ въз основа, на който е извършено действието или е издаден актът

Административно-информационен център и горещ телефон за сигнали, жалби, предложения: 0579 710 77

(разговорите са на цена за селищен разговор в зависимост от абонаментния ви план)

Ще бъдат разглеждани единствено и само заявления за административни услуги и/или за достъп до обществена информация, жалби и сигнали от граждани с идентификация на самоличността, посочен адрес за кореспонденция и подадени до Кмета на Общината чрез oфициалната служебна електронна поща на Община Балчик – mayor@balchik.bg, подписани с електронен подпис или през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление  https://edelivery.egov.bg/

Стандартно работно време :

От: 08:00 ч. - До: 16:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

почивка: 30 минути, като е осигурено непрекъснатост на процеса за обслужване на гражданите от 8.00 до 16.30 часа на фронт-офиса и звеното за МДТ