З А П О В Е Д


№1420

гр. Балчик 18.11.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение № 422/28.10.2021г. от проведено заседание по Протокол №26 на общински съвет Балчик и писма с Вх.№№ 24-00-1363/05.11.2021г. и ЕО-782/15.11.2021г. от Началника на „Общинска служба по земеделие" Балчик,


Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. За стопанската 2021/2022 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на Община Балчик, които са включени в масиви за ползване съгласно Заповедите по чл37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и за които има подадени заявления по чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ да бъдат предоставени за ползване на съответния ползвател, както следва:


Землище

ЕКТТЕ

Ползвател

Имот №

Собственик

Площ на имота/дка

Ползвана площ в дка на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Дължимо рентно плащане

НТП на имота

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

16.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.040

0.534

27.77

Полски път

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.927

0.982

51.06

Полски път

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

54.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.127

1.879

97.71

Полски път

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

55.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.083

0.926

48.15

Полски път

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

56.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.238

1.404

73.01

Полски път

КРАНЕВО

39459

"Балинов агро 2"ЕООД

11.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.824

0.235

9.40

Полски път

КРАНЕВО

39459

"Балинов агро 2"ЕООД

16.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.444

0.781

31.24

Полски път

КРАНЕВО

39459

"Балинов агро 2"ЕООД

16.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.444

1.119

44.76

Полски път

КРАНЕВО

39459

"Балинов агро 2"ЕООД

17.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.719

0.276

11.04

Полски път

КРАНЕВО

39459

"Балинов агро 2"ЕООД

17.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.719

1.269

50.76

Полски път

КРАНЕВО

39459

"Балинов агро 2"ЕООД

18.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.668

0.379

15.16

Полски път

КРАНЕВО

39459

"Балинов агро 2"ЕООД

18.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.965

1.477

59.08

Полски път

Кремена

39623

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

27.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.259

3.575

178.75

Полски път

ПРЕСПА

58270

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

20.91

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.821

2.613

128.04

Полски път

ПРЕСПА

58270

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

25.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.919

4.440

217.56

Полски път

ПРЕСПА

58270

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

26.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.371

1.370

67.13

Полски път

ПРЕСПА

58270

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

27.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.628

1.545

75.70

Полски път

ПРЕСПА

58270

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

28.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.045

1.895

92.86

Полски път

СЕНОКОС

66250

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

11.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.345

0.589

32.40

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРИВЕСТ-ЕМ ООД

30.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.815

2.815

129.49

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРИВЕСТ-ЕМ ООД

37.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.726

1.114

51.24

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

21.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.690

0.694

36.09

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

21.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.254

1.196

62.19

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

22.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.499

11.647

605.64

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

24.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.148

0.275

14.30

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

43.6

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.442

0.254

13.21

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

44.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.198

2.947

153.24

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

45.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.401

2.298

119.50

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

49.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.238

11.940

620.88

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

54.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.127

0.975

50.70

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

54.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.127

3.392

176.38

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

56.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.238

5.062

263.22

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

15.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.318

0.849

40.75

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

18.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.076

1.353

64.94

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

18.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.428

4.643

222.86

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

20.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.825

0.404

19.39

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

20.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.828

0.161

7.73

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

26.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.854

0.478

22.94

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

28.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.726

4.393

210.86

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

28.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.189

0.384

18.43

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

28.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.189

0.629

30.19

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

28.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.865

0.338

16.22

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

28.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.865

0.479

22.99

Полски път

Кремена

39623

АГРИКОМ ООД

25.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.472

1.637

81.85

Полски път

Кремена

39623

АГРИКОМ ООД

30.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.867

0.188

9.40

Полски път

Кремена

39623

АГРИКОМ ООД

33.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.033

1.081

54.05

Полски път

ПРЕСПА

58270

АГРИКОМ ООД

28.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.045

1.869

91.58

Полски път

ПРЕСПА

58270

АГРИКОМ ООД

29.7

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.533

1.736

85.06

Полски път

ПРЕСПА

58270

АГРИКОМ ООД

31.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.237

1.024

50.18

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРИКОМ ООД

17.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.744

0.128

6.02

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРИКОМ ООД

17.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.744

0.931

43.76

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРИКОМ ООД

18.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.148

0.123

5.78

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРИКОМ ООД

18.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.880

0.933

43.85

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРИКОМ ООД

19.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.124

2.779

130.61

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРО СИЛА ЖЕЧЕВ ЕООД

68.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.552

0.438

20.15

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРО СИЛА ЖЕЧЕВ ЕООД

70.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.727

0.381

17.53

Полски път

БОБОВЕЦ

04515

АГРОБИОПАК ЕООД

15.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.778

0.735

37.48

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

АГРОЕВРОПЛАНТ ЕООД

13.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.959

0.286

15.73

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

АГРОЕВРОПЛАНТ ЕООД

13.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.711

0.124

6.82

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРОКООПЕРАТИВ-НИК ООД

44.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.600

0.178

8.19

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРОКООПЕРАТИВ-НИК ООД

44.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.600

0.286

13.16

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРОКООПЕРАТИВ-НИК ООД

44.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.600

0.294

13.52

Полски път

СЕНОКОС

66250

АГРОПАКТ ЕООД

13.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.359

0.560

30.80

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРОСТАН ООД

63.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.157

0.157

7.22

Полски път

Ляхово

44882

АГРОСТАН ООД

12.7

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.477

3.477

201.67

Полски път

Ляхово

44882

АГРОСТАН ООД

13.160

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.295

5.185

300.73

Полски път

Ляхово

44882

АГРОСТАН ООД

14.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.082

4.082

236.76

Полски път

Ляхово

44882

АГРОСТАН ООД

14.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.733

0.733

42.51

Полски път

Ляхово

44882

АГРОСТАН ООД

14.91

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.005

2.005

116.29

Полски път

Ляхово

44882

АГРОСТАН ООД

18.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.948

3.948

228.98

Полски път

Ляхово

44882

АГРОСТАН ООД

18.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.726

0.726

42.11

Полски път

Ляхово

44882

АГРОСТАН ООД

19.9

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.855

2.402

139.32

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АГРОСТАН ООД

20.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.775

0.739

44.34

Полски път

СТРАЖИЦА

69645

АГРОСТАН ООД

8.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.372

5.021

215.90

Полски път

СТРАЖИЦА

69646

АГРОСТАН ООД

8.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.840

2.147

92.32

Полски път

Царичино

48982

АГРОСТАН ООД

332.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.182

1.895

106.12

Полски път

БАЛЧИК

02508

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

525.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.512

1.068

64.08

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

10.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.835

0.250

12.00

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

10.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.003

0.131

6.29

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

10.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.003

0.171

8.21

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

14.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.363

0.334

16.03

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

14.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.363

2.884

138.43

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

17.77

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.027

0.229

10.99

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

18.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.163

3.679

176.59

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

18.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.076

0.835

40.08

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.412

2.886

138.53

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

20.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.828

0.660

31.68

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

21.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.867

1.262

60.58

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

21.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.867

1.362

65.38

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

118.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.926

0.259

13.73

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

118.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.926

5.129

271.84

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

125.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.458

2.377

125.98

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

22.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.960

3.079

144.71

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

22.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.328

1.278

60.07

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

29.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.787

1.981

108.96

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

30.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.451

1.000

55.00

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

30.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.436

0.135

7.42

Полски път

КАРВУНА

36453

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

25.3

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.378

0.527

23.72

Полски път

ПРЕСПА

58270

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

24.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.229

0.913

44.74

Полски път

СЕНОКОС

66250

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

32.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.593

0.480

26.40

Полски път

ХРАБРОВО

77391

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

27.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.593

1.174

63.40

Полски път

ХРАБРОВО

77391

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

27.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.655

1.056

57.02

Полски път

ХРАБРОВО

77391

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

27.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.913

1.144

61.78

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АЛТЕРНАТИВА-2000

17.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.490

0.330

15.84

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АЛТЕРНАТИВА-2000

20.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.825

1.697

81.46

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АЛТЕРНАТИВА-2000

22.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.731

0.695

33.36

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АЛТЕРНАТИВА-2000

22.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.797

0.204

9.79

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АЛТЕРНАТИВА-2000

19.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.333

0.973

58.38

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АЛТЕРНАТИВА-2000

48.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.151

0.311

18.66

Полски път

СТРАЖИЦА

69650

АЛТЕРНАТИВА-2000

1.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.097

1.115

47.94

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

27.47

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.775

0.955

43.93

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

40.73

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.511

0.360

16.56

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

43.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.370

0.378

17.39

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

50.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.067

0.254

11.68

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

63.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.440

0.442

20.33

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

63.77

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.467

0.296

13.62

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

68.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.552

0.743

34.18

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

70.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.727

0.634

29.16

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

73.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.446

1.383

63.62

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

73.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.446

2.098

96.51

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АРГУС-94

19.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.333

3.433

205.98

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АРГУС-94

20.4

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.414

2.943

176.58

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АРГУС-94

20.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.102

3.090

185.40

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

14.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.828

0.170

7.99

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

14.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.828

0.417

19.60

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

14.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.828

2.426

114.02

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

19.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.124

1.041

48.93

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

20.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.493

1.283

60.30

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

21.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.568

3.121

146.69

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

31.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.177

1.418

66.65

Полски път

Царичино

48982

АРГУС-94

314.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.824

2.219

124.26

Полски път

БАЛЧИК

02508

АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД

505.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.024

1.890

113.40

Полски път

БАЛЧИК

02508

АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД

513.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.207

4.931

295.86

Полски път

БАЛЧИК

02508

АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД

514.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.400

0.814

48.84

Полски път

ГУРКОВО

18160

АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД

40.73

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.511

2.496

114.82

Полски път

ГУРКОВО

18160

АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД

41.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.749

0.403

18.54

Полски път

ГУРКОВО

18160

АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД

62.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.654

0.937

43.10

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД

12.47

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.778

4.758

223.63

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

БАКАЛИЯ ЕН - ДЖИ ЕООД

13.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.179

0.421

19.79

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

БАКАЛИЯ ЕН - ДЖИ ЕООД

13.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.272

0.272

12.78

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

БОЯН КОЛЕВ СТЕФАНОВ

11.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.278

2.511

138.10

Полски път

СЕНОКОС

66250

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СЛАВОВ

13.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.359

0.498

27.39

Полски път

ГУРКОВО

18160

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

12.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.992

0.683

31.42

Полски път

ГУРКОВО

18160

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

103.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.748

0.496

22.82

Полски път

ДРОПЛА

23769

ВЕНЦИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.927

0.825

42.90

Полски път

ДРОПЛА

23769

ВЕНЦИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

19.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.329

0.129

6.71

Полски път

КРАНЕВО

39459

Верга В ЕООД

1.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.136

0.108

4.32

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ВМ АГРОСОРТ ЕООД

20.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.613

1.363

64.06

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ВМ АГРОСОРТ ЕООД

20.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.613

2.380

111.86

Полски път

КРАНЕВО

39459

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

7.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.939

1.939

77.56

Полски път

КРАНЕВО

39459

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

7.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.586

1.117

44.68

Полски път

КРАНЕВО

39459

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

12.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.788

0.622

24.88

Полски път

КРАНЕВО

39459

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

26.5

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.420

0.390

15.60

Полски път

КРАНЕВО

39459

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

27.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.415

0.975

39.00

Полски път

КРАНЕВО

39459

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

27.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.985

0.483

19.32

Полски път

КРАНЕВО

39459

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

27.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.363

4.163

166.52

Полски път

КРАНЕВО

39459

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

28.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.733

0.414

16.56

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

26.62

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.226

0.554

22.16

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

3.6

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.048

0.437

17.48

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

4.7

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.566

0.695

27.80

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

6.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.973

0.420

16.80

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

7.4

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.593

0.593

23.72

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

7.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.170

1.095

43.80

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

17.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.158

0.145

5.80

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

17.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.666

0.347

13.88

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

18.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.046

1.235

49.40

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

19.33

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.473

1.578

63.12

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

20.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.413

0.674

26.96

Полски път

Църква

78639

ГРИЙН ПАРК - ИНВЕСТ 2010 ООД

27.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.570

1.113

44.52

Полски път

ГУРКОВО

18160

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

70.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.167

1.679

77.23

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

16.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.076

0.219

10.51

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

103.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.536

1.770

93.81

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

103.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.773

0.757

40.12

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

115.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.906

1.935

102.56

Полски път

КАРВУНА

36453

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

22.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.352

1.246

56.07

Полски път

Царичино

48982

ДИКОВ АГРО ЕООД

318.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.054

0.560

31.36

Полски път

Царичино

48982

ДИКОВ АГРО ЕООД

318.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.762

1.762

98.67

Полски път

Царичино

48982

ДИКОВ АГРО ЕООД

318.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.921

0.151

8.46

Полски път

ДРОПЛА

23769

ДИМИТЪР ИЛИЕВ СИМЕОНОВ

53.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.869

1.224

63.65

Полски път

Оброчище

53120

ДОБРЕВ-62 ЕООД

12.282

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.608

0.101

4.04

Полски път

Оброчище

53120

ДОБРЕВ-62 ЕООД

12.287

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.585

0.244

9.76

Полски път

Оброчище

53120

ДОБРЕВ-62 ЕООД

12.289

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.577

0.246

9.84

Полски път

Оброчище

53120

ДОБРЕВ-62 ЕООД

46.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.157

0.413

16.52

Полски път

БАЛЧИК

02508

ЕКО АГРО АД

543.241

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.039

5.036

302.16

Полски път

БАЛЧИК

02508

ЕКО АГРО АД

544.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.171

1.597

95.82

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЕКО АГРО АД

29.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.787

1.329

73.10

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕКО АГРО АД

25.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.284

0.468

21.53

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕКО АГРО АД

32.33

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.069

0.228

10.49

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕКО АГРО АД

32.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.189

1.465

67.39

Полски път

КАРВУНА

36453

ЕКО АГРО АД

15.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.333

0.571

25.70

Полски път

КАРВУНА

36453

ЕКО АГРО АД

16.9

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.759

2.759

124.16

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

5.1

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.465

1.465

58.60

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

5.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.172

0.172

6.88

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

5.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.837

0.823

32.92

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

5.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.984

0.835

33.40

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

6.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.058

0.406

16.24

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

6.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.058

0.669

26.76

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

6.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.342

0.132

5.28

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

9.1

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.197

1.582

63.28

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

10.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.834

1.844

73.76

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

10.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.453

1.878

75.12

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

11.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.206

1.206

48.24

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

11.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.443

1.489

59.56

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

11.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.966

0.946

37.84

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

11.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.824

0.362

14.48

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

11.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.824

3.543

141.72

Полски път

Оброчище

53120

ЕКО АГРО АД

104.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.689

0.713

28.52

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕКО АГРО АД

37.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.261

0.132

5.28

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕКО АГРО АД

37.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.467

1.467

58.68

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЕКО АГРО АД

29.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.174

1.001

55.06

Полски път

СТРАЖИЦА

69643

ЕКО АГРО АД

8.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.372

1.311

56.37

Полски път

СТРАЖИЦА

69644

ЕКО АГРО АД

8.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.840

0.673

28.94

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ЕКО АГРО АД

14.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.828

0.129

6.06

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕЛ-СИ-М ООД

11.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.203

2.528

123.87

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕЛ-СИ-М ООД

12.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.160

0.855

41.90

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЕТ АНДРЕЙ ДОБРЕВ

17.77

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.027

0.190

9.12

Полски път

БАЛЧИК

02508

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

10.239

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.222

1.032

61.92

Полски път

БАЛЧИК

02508

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

540.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.398

1.972

118.32

Полски път

БАЛЧИК

02508

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

544.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.171

3.388

203.28

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

41.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.749

1.225

56.35

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

2.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.105

3.105

124.2

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

4.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.918

2.872

114.88

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

4.72

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.219

1.219

48.76

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

4.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.307

1.286

51.44

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

4.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.324

0.281

11.24

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

4.110

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.641

0.568

22.72

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

13.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.39

0.214

8.56

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

15.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.995

0.981

39.24

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

18.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.668

1.289

51.56

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

20.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.746

0.344

13.76

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

12.285

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.133

1.303

52.12

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

12.287

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.585

0.649

25.96

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

12.289

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.577

0.241

9.64

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

102.95

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.434

4.323

172.92

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

102.96

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.397

3.71

148.4

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

26.62

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.226

0.6

24

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

37.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.261

1.17

46.8

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

37.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.261

1.129

45.16

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕТ ВАСИЛ ГРИГОРОВ

37.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.659

4.568

182.72

Полски път

БОБОВЕЦ

04519

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

13.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.319

0.289

14.74

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

22.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.181

0.879

40.43

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

25.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.284

1.730

79.58

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

26.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.854

0.196

9.41

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

26.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.707

0.292

11.68

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

26.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.480

3.544

141.76

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

26.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.769

3.204

128.16

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

28.4

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.358

3.358

134.32

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

28.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.476

3.458

138.32

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

28.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.883

0.784

31.36

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

28.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.883

2.099

83.96

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

28.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.208

1.208

48.32

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

29.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.555

0.297

11.88

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

29.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.555

5.142

205.68

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

29.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.139

5.708

228.32

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

29.128

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.372

1.283

51.32

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

30.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.742

2.334

93.36

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

31.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.925

3.243

129.72

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

33.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.611

2.581

103.24

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

43.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.135

3.135

125.40

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

43.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.570

3.570

142.80

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

43.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.978

2.978

119.12

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

44.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.941

2.908

116.32

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

44.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.699

0.692

27.68

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

101.110

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.434

1.910

76.40

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

101.113

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.729

7.714

308.56

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

102.94

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.044

4.796

191.84

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

102.96

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.397

1.687

67.48

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

103.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.299

3.299

131.96

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

103.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.295

1.087

43.48

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

104.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.689

2.596

103.84

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

104.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.406

3.406

136.24

Полски път

Оброчище

53120

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

104.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.610

6.382

255.28

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

19.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.333

0.539

32.34

Полски път

ХРАБРОВО

77393

ЕТ ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

17.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.296

0.503

27.16

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

11.61

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.532

1.530

70.38

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

16.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.551

1.595

73.37

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

37.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.804

3.738

171.95

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

37.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.571

1.571

72.27

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

37.86

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.952

0.465

21.39

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

38.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.382

4.373

201.16

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

38.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.076

4.076

187.50

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

49.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.905

2.094

96.32

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

64.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.427

1.826

84.00

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

65.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.216

0.216

9.94

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

101.57

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.510

2.434

111.96

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

12.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.068

0.656

30.83

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

311.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.306

0.560

31.36

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

311.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.715

0.805

45.08

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

311.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.733

1.018

57.01

Полски път

Царичино

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

318.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.054

1.354

75.82

Полски път

БАЛЧИК

02508

ЕТ ИВАН СТОЯНОВ

536.512

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.086

0.559

33.54

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ИВАН СТОЯНОВ

39.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.339

2.709

124.61

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ИВАН СТОЯНОВ

43.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.370

1.069

49.17

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

12.56

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.896

5.856

304.51

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

16.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.683

0.707

36.76

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

16.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.040

3.713

193.08

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

21.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.254

0.776

40.35

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

24.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.148

1.018

52.94

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

50.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.033

2.017

104.88

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

54.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.127

5.428

282.26

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

26.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.854

0.181

8.69

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

127.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.077

0.312

16.54

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

127.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.342

0.276

14.63

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ЕТ НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ

16.99

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.062

0.605

28.44

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ЕТ РАДОСТ - РАДОСТИНА ТОДОРОВА

19.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.124

0.304

14.29

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ЕТ РАДОСТ - РАДОСТИНА ТОДОРОВА

20.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.493

0.864

40.61

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТДЪГА-ГЕОРГИЕВИ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

25.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.919

0.269

13.18

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТДЪГА-ГЕОРГИЕВИ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

25.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.511

0.939

46.01

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

13.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.318

0.900

49.50

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

14.96

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.402

3.244

178.42

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

16.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.503

1.036

56.98

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

28.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.174

9.004

495.22

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

29.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.174

0.875

48.12

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

29.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.174

1.116

61.38

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗК ДОБРУДЖАНКА

17.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.042

0.594

32.67

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЗК ДОБРУДЖАНКА

101.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.442

0.229

10.53

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЗК ДОБРУДЖАНКА

102.181

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.842

0.441

20.29

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗК ДОБРУДЖАНКА

22.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.875

0.285

12.82

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗК ДОБРУДЖАНКА

19.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.588

3.530

211.80

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗК ДОБРУДЖАНКА

30.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.027

2.466

147.96

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗК ДОБРУДЖАНКА

42.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.432

2.731

163.86

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗК ДОБРУДЖАНКА

47.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.874

2.456

147.36

Полски път

Царичино

48982

ЗК ДОБРУДЖАНКА

301.5

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.373

2.046

114.58

Полски път

Царичино

48982

ЗК ДОБРУДЖАНКА

303.7

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.440

0.715

40.04

Полски път

Царичино

48982

ЗК ДОБРУДЖАНКА

306.150

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.685

0.905

50.68

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЗК ДЪБРАВА

13.88

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.448

1.747

83.86

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЗК ДЪБРАВА

15.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.318

0.158

7.58

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЗК ДЪБРАВА

15.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.318

0.807

38.74

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЗК ДЪБРАВА

17.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.490

1.138

54.62

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЗК ДЪБРАВА

20.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.825

0.700

33.60

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЗК ДЪБРАВА

25.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.987

2.893

138.86

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЗК ДЪБРАВА

26.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.854

0.628

30.14

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

100.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.832

0.718

38.05

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

101.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.659

2.805

148.66

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

101.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.562

0.112

5.94

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

103.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.218

0.235

12.46

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

103.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.536

0.395

20.94

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

103.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.773

0.140

7.42

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

105.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.293

1.074

56.92

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

106.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.096

0.464

24.59

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

109.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.681

0.265

14.04

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

113.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.213

0.208

11.02

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

113.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.213

0.989

52.42

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

113.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.213

1.422

75.37

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

113.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.213

1.563

82.84

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

117.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.275

0.451

23.90

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

118.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.097

1.554

82.36

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

119.156

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.816

0.931

49.34

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

120.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.915

2.111

111.88

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

121.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.346

0.432

22.90

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

122.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.328

1.712

90.74

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

125.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.458

0.367

19.45

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

125.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.534

0.187

9.91

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

125.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.534

4.215

223.40

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

127.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.342

0.197

10.44

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

127.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.342

0.948

50.24

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

130.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.133

0.627

33.23

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

130.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.133

0.866

45.90

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

131.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.694

0.264

13.99

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

14.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.987

0.716

39.38

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

16.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.796

1.134

62.37

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

17.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.042

0.903

49.66

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

17.68

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.698

5.934

326.37

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

18.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.906

0.702

38.61

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

18.88

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.260

0.461

25.36

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

18.88

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.260

2.168

119.24

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

20.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.306

1.863

102.46

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

20.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.924

1.904

104.72

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

22.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.994

0.599

32.94

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

22.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.994

4.912

270.16

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

22.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.819

1.665

91.58

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

22.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.912

0.958

52.69

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

24.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.926

2.870

157.85

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

24.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.354

0.230

12.65

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

29.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.787

0.184

10.12

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

30.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.451

0.444

24.42

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

27.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.628

3.036

148.76

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

33.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.004

5.629

275.82

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

10.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.596

3.523

193.76

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

13.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.959

1.782

98.01

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

14.74

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.139

1.588

87.34

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

16.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.796

2.376

130.68

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

18.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.906

1.225

67.38

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

18.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.906

1.397

76.84

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

19.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.503

1.502

82.61

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

20.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.306

2.586

142.23

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

27.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.466

2.960

162.80

Полски път

БОБОВЕЦ

04518

ЗКПУ СОКОЛ

13.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.319

3.338

170.24

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗКПУ СОКОЛ

15.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.899

6.888

309.96

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗКПУ СОКОЛ

18.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.176

7.612

342.54

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗКПУ СОКОЛ

19.62

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.339

6.279

282.56

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗКПУ СОКОЛ

22.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.352

3.092

139.14

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗКПУ СОКОЛ

22.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.875

0.219

9.86

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗКПУ СОКОЛ

29.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.236

3.209

144.40

Полски път

Оброчище

53120

ЗКПУ СОКОЛ

221.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.800

2.717

108.68

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

14.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.531

0.825

49.50

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

22.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.171

7.017

421.02

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

30.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.027

0.224

13.44

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

31.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.276

0.402

24.12

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

31.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.276

15.469

928.14

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

38.260

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.004

2.004

120.24

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

38.261

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.322

2.322

139.32

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

39.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.831

0.807

48.42

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

42.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.432

3.658

219.48

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

47.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.874

4.997

299.82

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

48.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.151

8.318

499.08

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

49.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.942

0.225

13.50

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

50.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.239

0.121

7.26

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

55.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.570

4.528

271.68

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

55.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.874

2.712

162.72

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

60.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.129

3.093

185.58

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

60.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.893

0.549

32.94

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЗЛАТКО АТАНАСОВ МАРИНОВ

15.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.795

2.416

125.63

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗЛАТКО ВЕНЧЕВ ЯКИМОВ

130.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.133

0.484

25.65

Полски път

Ляхово

44882

ЗПК АВАНГАРД - 94

10.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.357

5.357

310.71

Полски път

Ляхово

44882

ЗПК АВАНГАРД - 94

12.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.994

2.502

145.12

Полски път

Ляхово

44882

ЗПК АВАНГАРД - 94

14.70

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.268

3.371

195.52

Полски път

ХРАБРОВО

77394

ЗПК АВАНГАРД - 94

10.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.882

6.219

335.83

Полски път

ХРАБРОВО

77395

ЗПК АВАНГАРД - 94

11.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.301

1.664

89.86

Полски път

ХРАБРОВО

77396

ЗПК АВАНГАРД - 94

11.69

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.900

5.358

289.33

Полски път

ХРАБРОВО

77397

ЗПК АВАНГАРД - 94

12.56

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.255

1.735

93.69

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

12.57

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.928

0.129

6.97

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

14.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.909

0.264

14.26

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

14.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.909

0.680

36.72

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

14.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.909

1.510

81.54

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

14.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.783

3.197

172.64

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

15.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.543

4.960

267.84

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

17.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.296

7.853

424.06

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

18.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.203

7.683

414.88

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

19.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.624

5.441

293.81

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

21.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

22.443

0.749

40.45

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

21.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

22.443

8.508

459.43

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

22.64

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.259

4.167

225.02

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

22.65

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.374

2.301

124.25

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

24.3

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.204

0.612

33.05

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

27.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.593

0.419

22.63

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

27.65

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.394

8.246

445.28

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

27.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.655

2.824

152.50

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

27.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.913

1.622

87.59

Полски път

ХРАБРОВО

77391

ЗПК АВАНГАРД - 94

28.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.933

2.296

123.98

Полски път

СЕНОКОС

66250

КАЛИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

29.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.174

1.158

63.69

Полски път

БАЛЧИК

02508

КАМУТ-ЕКО ЕООД

522.104

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.001

1.367

82.02

Полски път

БАЛЧИК

02508

КАМУТ-ЕКО ЕООД

525.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.878

4.345

260.70

Полски път

ГУРКОВО

18160

КАМУТ-ЕКО ЕООД

33.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.817

1.468

67.53

Полски път

ГУРКОВО

18160

КАМУТ-ЕКО ЕООД

64.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.422

0.338

15.55

Полски път

ГУРКОВО

18160

КАМУТ-ЕКО ЕООД

65.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.340

0.928

42.69

Полски път

ГУРКОВО

18160

КАМУТ-ЕКО ЕООД

73.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.446

0.711

32.71

Полски път

ДРОПЛА

23769

КАМУТ-ЕКО ЕООД

50.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.033

0.982

51.06

Полски път

СОКОЛОВО

67951

КАМУТ-ЕКО ЕООД

13.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.050

0.397

23.82

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

317.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.699

0.258

14.45

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

317.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.064

1.624

90.94

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

317.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.520

6.133

343.45

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

324.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.266

3.316

185.70

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

324.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.893

1.879

105.22

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

324.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.923

0.386

21.62

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

326.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.723

0.136

7.62

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

328.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.992

4.034

225.90

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

329.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.120

0.580

32.48

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

329.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.116

2.289

128.18

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

330.4

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.219

0.979

54.82

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

333.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.862

1.155

64.68

Полски път

Царичино

48982

КАМУТ-ЕКО ЕООД

333.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.556

2.232

124.99

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

13.2

ОБЩИНА БАЛЧИК

22.465

2.709

124.61

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

13.2

ОБЩИНА БАЛЧИК

22.465

4.208

193.57

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

13.2

ОБЩИНА БАЛЧИК

22.465

4.780

219.88

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

14.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.107

7.965

366.39

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

17.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.287

2.248

103.41

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

18.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.112

0.508

23.37

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

18.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.946

1.647

75.76

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

19.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.194

1.112

51.15

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

19.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.194

2.312

106.35

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

21.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.066

0.149

6.85

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

21.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.066

1.490

68.54

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

22.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.181

1.929

88.73

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

23.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.369

1.369

62.97

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

23.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.970

0.942

43.33

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

24.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.163

0.588

27.05

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

24.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.284

0.398

18.31

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

24.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.134

1.853

85.24

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

24.62

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.488

2.236

102.86

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

25.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.284

0.974

44.80

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

27.47

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.775

2.463

113.30

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

27.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.353

0.517

23.78

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

30.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.696

4.063

186.90

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

31.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.214

4.151

190.95

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

32.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.350

0.377

17.34

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

34.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.033

1.746

80.32

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

35.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.927

4.906

225.68

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

36.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.930

2.612

120.15

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

37.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.726

2.513

115.60

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

37.72

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.283

4.012

184.55

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

37.86

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.952

0.249

11.45

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

38.9

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.469

0.255

11.73

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

39.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.580

2.898

133.31

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

40.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.688

0.660

30.36

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

52.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.822

3.822

175.81

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

53.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.656

0.264

12.14

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

53.63

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.899

2.113

97.20

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

54.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.286

3.559

163.71

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

54.57

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.358

1.241

57.09

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

54.84

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.520

4.611

212.11

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

56.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.294

0.385

17.71

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

56.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.294

0.412

18.95

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

57.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.852

2.083

95.82

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

58.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.008

0.340

15.64

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

61.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.856

1.856

85.38

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

61.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.129

0.345

15.87

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

61.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.129

1.033

47.52

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

62.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.654

0.143

6.58

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

62.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.654

3.007

138.32

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

63.72

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.672

0.133

6.12

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

63.72

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.672

3.504

161.18

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

63.74

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.611

0.829

38.13

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

63.75

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.647

2.184

100.46

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

63.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.440

0.474

21.80

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

64.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.422

0.268

12.33

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

65.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.340

0.671

30.87

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

69.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.299

1.302

59.89

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

69.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.299

1.390

63.94

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

102.83

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.422

7.539

346.79

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

102.180

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.318

8.456

388.98

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

103.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.748

0.246

11.32

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

103.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.748

4.132

190.07

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

104.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.019

0.317

14.58

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

107.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.977

3.652

167.99

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

107.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.979

0.558

25.67

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

108.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.731

4.648

213.81

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

108.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.164

4.704

216.38

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

109.47

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.029

2.492

114.63

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

14.78

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.356

0.100

4.70

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

16.99

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.062

1.371

64.44

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

16.100

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.356

3.015

141.70

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

20.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.493

1.832

86.10

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

23.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.926

0.949

44.60

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

23.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.422

1.054

49.54

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

29.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.296

8.316

390.85

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

32.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.512

6.088

286.14

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

33.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.579

0.206

9.68

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

35.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.635

0.959

45.07

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

36.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.093

0.351

16.50

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

36.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.965

7.361

345.97

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

501.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.480

8.398

503.88

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

502.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.004

7.959

477.54

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

503.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.640

4.479

268.74

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

503.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.171

7.161

429.66

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

505.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.082

0.553

33.18

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

505.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.024

2.134

128.04

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

506.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.739

3.709

222.54

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

506.212

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.786

3.798

227.88

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

507.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.414

4.395

263.70

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

508.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.623

0.449

26.94

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

508.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.970

6.924

415.44

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

509.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.121

3.121

187.26

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

509.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.316

2.291

137.46

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

510.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.908

9.908

594.48

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

511.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.396

6.338

380.28

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

512.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.895

6.878

412.68

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

513.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.207

5.232

313.92

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

514.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.163

9.060

543.60

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

515.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.705

6.684

401.04

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

516.61

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.464

0.464

27.84

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

516.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.823

9.823

589.38

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

518.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.200

9.199

551.94

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

519.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.868

4.110

246.60

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

523.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.523

1.807

108.42

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

524.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.679

0.672

40.32

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

524.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.913

0.161

9.66

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

525.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.512

0.637

38.22

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

525.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.512

0.826

49.56

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

525.104

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.580

2.867

172.02

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

526.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.596

3.568

214.08

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

528.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.478

2.383

142.98

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

528.33

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.927

1.927

115.62

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

529.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.853

3.677

220.62

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

530.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.245

4.140

248.40

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

532.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.260

5.147

308.82

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

537.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.041

3.041

182.46

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

537.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.712

0.119

7.14

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

537.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.712

5.577

334.62

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

538.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.683

2.097

125.82

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

539.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.220

0.118

7.08

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

539.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.220

8.079

484.74

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

540.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.857

0.241

14.46

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

20.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.493

1.180

55.46

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

26.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.260

0.946

44.46

Полски път

Царичино

48982

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

302.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.042

4.034

225.90

Полски път

Царичино

48982

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

306.135

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.685

3.750

210.00

Полски път

Царичино

48982

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

307.62

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.125

0.144

8.06

Полски път

БОБОВЕЦ

04516

КОСТА ГОСПОДИНОВ КОСТОВ

13.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.319

0.658

33.56

Полски път

БОБОВЕЦ

04517

КОСТА ГОСПОДИНОВ КОСТОВ

14.70

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.098

0.176

8.98

Полски път

СТРАЖИЦА

69648

КОСТА ГОСПОДИНОВ КОСТОВ

1.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.097

0.972

41.80

Полски път

СТРАЖИЦА

69649

КОСТА ГОСПОДИНОВ КОСТОВ

12.86

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.508

1.499

64.46

Полски път

ДРОПЛА

23769

МЕХМЕД ХАСАН РАСИМ

56.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.238

0.148

7.70

Полски път

ДРОПЛА

23769

МЕХМЕД ХАСАН РАСИМ

63.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.352

0.434

22.57

Полски път

ДРОПЛА

23769

ММ АГРО ФАРМ ЕООД

48.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.144

0.873

45.40

Полски път

ДРОПЛА

23769

ММ АГРО ФАРМ ЕООД

48.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.312

3.851

200.25

Полски път

ДРОПЛА

23769

ММ АГРО ФАРМ ЕООД

54.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.127

0.920

47.84

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

15.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.004

0.441

20.29

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

15.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.593

0.610

28.06

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

27.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.353

0.766

35.24

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

28.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.664

1.770

81.42

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

37.86

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.952

0.237

10.90

Полски път

БАЛЧИК

02508

ПЕНЧО МАРИНОВ ПАНТЕЛЕЕВ

525.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.512

0.809

48.54

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ПЕНЧО МАРИНОВ ПАНТЕЛЕЕВ

48.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.151

1.617

97.02

Полски път

ГУРКОВО

18160

ПЕТЪР ЯНАКИЕВ ПЕТРОВ

57.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.852

0.536

24.66

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ПОЛАРИС ЕООД

11.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.278

3.034

166.87

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ПОЛАРИС ЕООД

17.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.042

0.938

51.59

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ПОЛАРИС ЕООД

10.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.835

1.418

68.06

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ПОЛАРИС ЕООД

16.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.076

1.989

95.47

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ПОЛАРИС ЕООД

17.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.490

2.198

105.50

Полски път

КАРВУНА

36453

ПОЛАРИС ЕООД

22.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.875

1.639

73.76

Полски път

ПРЕСПА

58270

ПОЛАРИС ЕООД

20.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.063

5.046

247.25

Полски път

ПРЕСПА

58270

ПОЛАРИС ЕООД

33.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.004

0.697

34.15

Полски път

ПРЕСПА

58270

ПОЛАРИС ЕООД

34.4

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.521

0.267

13.08

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

14.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.635

1.635

89.92

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

14.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.171

0.334

18.37

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

14.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.171

1.689

92.90

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

28.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.174

0.175

9.62

Полски път

ГУРКОВО

18160

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

63.75

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.647

0.109

5.01

Полски път

ГУРКОВО

18160

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

63.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.440

0.678

31.19

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

13.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.761

1.007

52.36

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

13.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.342

4.168

216.74

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

14.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.420

2.528

131.46

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

17.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.369

1.871

97.29

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

18.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.248

2.523

131.20

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

18.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.367

3.305

171.86

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.927

1.526

79.35

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

19.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.329

0.150

7.80

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

20.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.285

3.858

200.62

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

23.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.316

4.022

209.14

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

24.77

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.113

7.274

378.25

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

24.78

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.796

0.245

12.74

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

24.78

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.796

3.508

182.42

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

25.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.138

1.091

56.73

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

27.33

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.026

0.871

45.29

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

27.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.925

3.506

182.31

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

28.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.648

3.392

176.38

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

28.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.722

0.322

16.74

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

29.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.359

4.359

226.67

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

29.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.960

2.222

115.54

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

30.9

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.314

2.313

120.28

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

31.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.590

4.834

251.37

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

31.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.726

2.310

120.12

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

32.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.984

0.896

46.59

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

32.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.849

4.677

243.20

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

33.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.251

2.881

149.81

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

36.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.658

0.297

15.44

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

37.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.688

0.132

6.86

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

37.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.688

2.519

130.99

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

38.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.622

4.694

244.09

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

40.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.324

0.140

7.28

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

40.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.324

0.181

9.41

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

40.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.324

1.707

88.76

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

41.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.160

2.149

111.75

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

41.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.977

0.860

44.72

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

44.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.407

0.157

8.16

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

46.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.084

4.718

245.34

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

47.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.907

0.307

15.96

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

51.68

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.290

7.836

407.47

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

51.74

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.030

1.118

58.14

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.92

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.099

2.812

146.22

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.92

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.099

6.455

335.66

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.95

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.283

0.108

5.62

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.97

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.708

0.682

35.46

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.399

2.983

155.12

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.399

6.326

328.95

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

53.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.869

2.466

128.23

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

54.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.127

0.827

43.00

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

54.92

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.368

3.248

168.90

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

54.93

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.719

5.242

272.58

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

54.99

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.716

0.403

20.96

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

61.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.406

0.714

37.13

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

61.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.406

1.744

90.69

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

61.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.170

0.102

5.30

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

61.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.170

0.528

27.46

Полски път

Кремена

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

20.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.700

0.422

21.10

Полски път

Кремена

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

25.62

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.713

0.681

34.05

Полски път

Кремена

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

25.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.472

0.778

38.90

Полски път

Кремена

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

27.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.259

1.047

52.35

Полски път

Кремена

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

29.64

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.649

6.018

300.90

Полски път

Кремена

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

30.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.867

0.185

9.25

Полски път

Кремена

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

33.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.033

0.519

25.95

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ПТК МЕТОДИЕВО

113.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.023

1.291

68.42

Полски път

ДЪБРАВА

24387

РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

28.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.189

0.132

6.34

Полски път

ПРЕСПА

58270

РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

10.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.833

0.284

13.92

Полски път

ПРЕСПА

58270

РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

10.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.833

0.766

37.53

Полски път

ПРЕСПА

58270

РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

10.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.331

0.125

6.12

Полски път

ПРЕСПА

58270

РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

13.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.295

0.688

33.71

Полски път

ПРЕСПА

58270

РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

13.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.295

4.456

218.34

Полски път

ПРЕСПА

58270

РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

16.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.949

0.345

16.90

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

17.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.042

0.489

26.90

Полски път

ДЪБРАВА

24387

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

20.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.828

0.871

41.81

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

118.501

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.479

1.534

81.30

Полски път

СЕНОКОС

66250

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

29.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.174

1.149

63.20

Полски път

СЕНОКОС

66250

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

33.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.858

0.229

12.60

Полски път

СОКОЛОВО

67951

СВЕТЛА ЕНЧЕВА ПОПОВА

19.2

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.450

0.104

6.24

Полски път

СОКОЛОВО

67951

СВЕТЛА ЕНЧЕВА ПОПОВА

20.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.775

0.981

58.86

Полски път

СОКОЛОВО

67951

СВЕТЛА ЕНЧЕВА ПОПОВА

32.78

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.742

0.298

17.88

Полски път

ПРЕСПА

58270

СИМЕОН ТОДОРОВ СИМЕОНОВ

33.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.004

0.678

33.22

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

12.282

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.608

0.971

38.84

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

12.287

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.585

1.245

49.80

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

12.289

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.577

1.462

58.48

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

17.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.439

1.052

42.08

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

17.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.128

0.987

39.48

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

26.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.707

0.575

23.00

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

26.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.480

0.795

31.80

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

26.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.769

0.528

21.12

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

29.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.555

0.859

34.36

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

29.104

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.673

0.273

10.92

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

29.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.139

1.431

57.24

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

30.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.742

0.408

16.32

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

31.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.531

1.209

48.36

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

31.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.925

3.668

146.72

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

48.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.305

1.589

63.56

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

121.155

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.132

0.549

21.96

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

121.156

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.994

2.435

97.40

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

121.159

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.913

1.897

75.88

Полски път

Оброчище

53120

Станев Агро ЕООД

121.160

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.726

0.726

29.04

Полски път

ГУРКОВО

18160

СТАНКОВ-А ЕООД

18.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.112

0.263

12.10

Полски път

ДЪБРАВА

24387

СТАНКОВ-А ЕООД

25.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.987

0.342

16.42

Полски път

Оброчище

53120

СТАНКОВ-А ЕООД

12.282

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.608

0.580

23.20

Полски път

Оброчище

53120

СТАНКОВ-А ЕООД

12.285

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.133

0.408

16.32

Полски път

Оброчище

53120

СТАНКОВ-А ЕООД

104.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.689

1.253

50.12

Полски път

ХРАБРОВО

77391

СТАНКОВ-А ЕООД

16.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.359

6.868

370.87

Полски път

ХРАБРОВО

77392

СТАНКОВ-А ЕООД

17.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.296

2.015

108.81

Полски път

Царичино

48982

СТАНКОВ-А ЕООД

319.7

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.403

0.285

15.96

Полски път

ДЪБРАВА

24387

СУНАЙ ИСМАИЛ ЯШАР

16.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.076

1.010

48.48

Полски път

ДЪБРАВА

24387

СУНАЙ ИСМАИЛ ЯШАР

17.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.490

0.696

33.41

Полски път

ДЪБРАВА

24387

СУНАЙ ИСМАИЛ ЯШАР

26.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.854

0.167

8.02

Полски път

ДЪБРАВА

24387

СУНАЙ ИСМАИЛ ЯШАР

30.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.449

0.445

21.36

Полски път

ДЪБРАВА

24387

СУНАЙ ИСМАИЛ ЯШАР

32.3

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.589

0.503

24.14

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ТЕРА-СН ЕООД

21.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.568

0.977

45.92

Полски път

ГУРКОВО

18160

ТОДОР ГЕОРГИЕВ МОРАЛИЙСКИ

15.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.004

0.510

23.46

Полски път


     ІІ. Общата дължима сума в размер на средното годишно рентно плащане по имоти за съответното землище на Община Балчик, следва да се заплати от ползвателя, на касата на Община Балчик или по банков път по сметка на Община Балчик, както следва:


                                    Уникредит Булбанк, BIC код UNCRBGSF;

                                    IBAN BG38 UNCR 9660 84 9750 3315;

                                    код на плащане 44 42 00

 

 ІІІ. След заплащане на дължимата сума да се сключи едногодишен договор за наем със съответния ползвател, считано за стопанската 2021/2022 год.


      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитрин Димитров  - зам. кмет на Община Балчик

      Препис от настоящата заповед да се връчи на отдел „ОХССД", за сведение и изпълнение и да се обяви на интернет страницата на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик