• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

График за раздаване на изборни материали на СИК в Община Балчик на 13.11.2021 г.


ГРАФИК  ЗА 13.11.2021 г.

№ на СИК

начин на гласуване

Адрес на СИК

11.00 часа

080300007

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"

11.05 часа

080300008

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"

11.10 часа

080300011

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"

11.15 часа

080300013

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"

11.20 часа

080300014

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Дунав" № 16, ОУ "Антим 1"

11.25 часа

080300009

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Асен Петков" № 16, ДГ "Знаме на мира"-филиал "Братя Мормареви"

11.30 часа

080300010

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Асен Петков" № 16, ДГ "Знаме на мира"-филиал "Братя Мормареви"

11.35 часа

080300012

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий"

11.40 часа

080300006

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Хр. Ботев" № 6, ОУ "Кирил и Методий"

11.45 часа

080300003

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев"

11.50 часа

080300004

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев"

11.55 часа

080300005

СУЕМГ

гр. Балчик ул. "Черно море" № 40, СУ "Христо Ботев"

12.00 часа

080300001

СУЕМГ

гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1, ТИЦ Мелницата

12.05 часа

080300002

СУЕМГ

гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1, ТИЦ Мелницата

13.00 часа

080300032

СУЕМГ

с. Соколово ул. "Кирил и Методий" № 57, НЧ Просвета

13.05 часа

080300020


с. Дъбрава ул. "Първа" № 22, кметство

13.10 часа

080300030

СУЕМГ

с. Сенокос ул. "Девети септември" № 53, клуб на пенсионера

13.15 часа

080300031


с. Карвуна, ДПБ/държавна психиатрична болница/

13.20 часа

080300016


с. Безводица ул. "Девета" № 7, клуб на пенсионера

13.25 часа

080300033

СУЕМГ

с. Стражица ул. "Четвърта" № 5, НЧ Стефан Караджа

13.30 часа

080300017


с. Бобовец ул. "Първа" № 6, клуб

13.35 часа

080300024

СУЕМГ

с. Ляхово ул. "Първа" № 6, читалище

13.40 часа

080300035


с. Храброво ул. "Първа" № 13, клуб

13.45 часа

080300034


с. Тригорци ул. "Втора" № 14, читалище

13.50 часа

080300018

СУЕМГ

с. Гурково ул. "Възход" № 1, ОУ Кирил и Методий

13.55 часа

080300038


КК Албена, СБР Медика Албена

14.00 часа

080300022

СУЕМГ

с. Кранево ул. "Черно море" № 7 А, физ.салон

14.05 часа

080300028


с. Рогачево ул. "Лозар" № 22, клуб

14.10 часа

080300026

СУЕМГ

с. Оброчище ул. "Мусала" № 1, СУ "Христо Смирненски"

14.15 часа

080300027

СУЕМГ

с. Оброчище ул. "Мусала" № 1, СУ "Христо Смирненски"

14.20 часа

080300036


с. Църква ул. "Втора" № 5 А, кметство

14.25 часа

080300025


с. Царичино ул. "Девета" № 31, кметство

14.30 часа

080300023


с. Кремена ул. "Първа" № 13, кметство

14.35 часа

080300019


с. Дропла ул. "Стара планина" №1, клуб РПК

14.40 часа

080300021


с. Змеево ул. "Искър" № 38, клуб

14.45 часа

080300029


с. Пряспа ул. "Седма" № 12, читалище

14.50 часа

080300015


гр. Балчик, ул. „Зл. Петков „ № 34, МБАЛ Балчик

14.55 часа

080300037


гр. Балчик, Тузлата, СБР Тузлата

15.00 часа

080300039


гр. Балчик, covid отделение МБАЛ Балчик /в случай на образуване на СИК/

15.05 часа

080300040


гр. Балчик, карантинирани /в случай на образуване на ПСИК/