• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 03.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г.


С Решение № 76-ПВР/НС от 02.11.2021 г. на РИК Добрич е утвърдена програма

за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Осми изборен район - Добрички за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и е приет график за обучението на членовете на СИК при спазване на Указанията в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19.

Обучението на членовете на СИК от Община Балчик ще се проведе на 08.11.2021 год. (понеделник) в НЧ "П. Хилендарски-1873г." гр. Балчик от представители на Районна избирателна комисия - Добрич /РИК-Добрич/, съвместно с представители на общинска администрация Балчик, РУ Балчик, РУ Албена и РСПБЗН Балчик, при утвърдения график за обучение на СИК, както следва:

13.00 часа - Обучение на СИК, в които ще се гласува с хартиени бюлетини

15.00 часа - Обучение на СИК, в които ще се гласува със специализирани устройства за машинно гласуване

Ръководствата на политическите партии и коалиции следва да осъществят допълнителна комуникация с членовете на СИК от техните квоти и да ги уведомят за предстоящото обучение, което е от съществено значение за нормалното протичане на изборния процес.