• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

1. Заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове на 09 септември 2021г.(четвъртък) от 17:45 часа;

2. Заседание на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на на 09 септември 2021г.(четвъртък) от 18:00 часа;