• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 958/ 04.08.21 г. е допуснато изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 39459.506.577  по КК на с. Кранево, общ. Балчик,
м-т. „Поляните”, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване “Ов1“,
 съгласно преписка с  вх № УТ-2060-12/ 21.07.21 г.        

Прикачени файлове: