• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ '2021

 

На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на  VI етаж в ТИЦ Мелницата - гр. Балчик, пл.„Кап.Георги Радков" №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори, подписване на договори, получаване на служебни карти и материали.

Списъкът на одобрените преброители и контрольори е обявен в web site на община Балчик, секция Преброяване http://www.balchik.bg/bg/infopage/3385

Преброяването на населението и жилищния фонд ще се осъществи в периода от 18 септември до 3 октомври 2021 г.

От името на Националния статистически институт и ръководството на община Балчик  благодаря на всички, които потвърдиха своето желание за преброител или контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд.


Къймет Тургут

Секретар на Община Балчик

и Председател на Общинската комисия по Преброяване 2021