• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 01.07.2021 г.

О Б Я В А

 

На основание чл. 26, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал.1, т.1, б.(б)  от Закона на пътищата, Ви уведомяваме, че Общинска администрация - Балчик приема Заявления за издаването на разрешителни за брането на орехи за 2021 г. в обхвата на IV- класните пътища, публична общинска собственост. На основание раздел VІІІ, чл. 48, ал.1, т.V - Плодове (т.6 - издаване на разрешително за бране на орехи по закона за пътищата на брой дърво) от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, като цената по участъци е както следва:

Участък

Брой орехови дървета

Дължима такса

лева за участък

Дропла - Балканци

432 бр. дървета

2592

Дропла - Пряспа

263 бр. дървета

1578

Пряспа - Сенокос

209 бр. дървета

1254

Гурково - Македонка

96   бр. дървета

576

Разклона III-9002- ДЗС Кремена

(Царичино-Ген.Тошево)

60   бр. дървета

360

Разклона I-9- Стражица

(Каварна-Варна)

184 бр. дървета

1104

Разклона II-27- Стражица

(Балчик-Добрич)

175 бр. дървета

1050

Разклон III-9002 -Змеево

(Царичино-Ген.Тошево)

20  бр. дървета

120

Разклон III-902 - Рогачево

(Оброчище-Кичево)

82 бр. дървета

492


Необходими документи:

 1. Заявление по образец, платена такса за съответния участък, декларация за липса на задължения към община Балчик.

 2. Заявлението се подава в Информационния център на Община Балчик - пл. „21 септември" №6.

3. Разрешителните се издават по реда на тяхното входиране и платена такса за съответния участък, при спазване на изискванията на Закона за пътищата и Закона за опазване на селскостопанското имущество, до изчерпване на определените райони. В случай на сериозен интерес разрешителни се издават по допълнителни критерии по отношение на социален статус, местожителство, съгласуване с кметствата по местонахождение на участъците и други.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик