• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 г.С Решение № 71-НС/28.06.2021 г. на РИК Добрич е утвърдена програма за

обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Осми изборен район - Добрички за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021г. и е приет график за обучението на членовете на СИК при спазване на Указанията в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19.

Обучението на членовете на СИК от Община Балчик ще се проведе на 05.07.2021 год. (понеделник) в НЧ "П. Хилендарски-1873г." гр. Балчик от представители на Районна избирателна комисия - Добрич /РИК-Добрич/, съвместно с представители на общинска администрация Балчик, РУ Балчик, РУ Албена и РСПБЗН Балчик, при утвърдения график за обучение на СИК, както следва:

            13.00 часа - Обучение на СИК, в които ще се гласува с хартиени бюлетини

            15.00 часа - Обучение на СИК, в които ще се гласува със специализирани устройства за машинно гласуване

Ръководствата на политическите партии и коалиции следва да осъществят допълнителна комуникация с членовете на СИК от техните квоти и да ги уведомят за предстоящото обучение, което е от съществено значение за нормалното протичане на изборния процес.