ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 684/ 11.06.21 г. е допуснато изработването на ПУП- Парцеларен план за имот № 67951.15.14 настоящ идентификатор № ПИ 67951.15.60  по КК  на с.Соколово, с цел увеличаване на параметрите на издаденото разрешение за строеж № 31/06.04.2012 г. на гл. архитект на Община Балчик по отношение на височина на кулата, диаметър на ротора и номиналната мощност на ветрогенераторите, във връзка с променени инвестиционни намерения по време на строителството, предвид модернизирането на технологиите при изграждането им, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-13/ 31.03.21 г. Прикачени файлове: