• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 27.05.2021 г.

ДО

КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ- СДС"

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД"

КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ПАРТИЯ "ДПС"

КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!"


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 г. на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, Ви каня на 01.06.2021 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Балчик за провеждане на консултации за състава на Секционните избирателни комисии в община Балчик. В изпълнение на чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс е необходимо да представите:

1) писмено предложение за състав на СИК, съгласно  приложен образец:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 12.05.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1

Кореспонденцията във връзка с предстоящите избори, вкл. предложенията за членове на СИК следва да се изпращат на служебен e mail: izbori@balchik.bg

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик