• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 21.05.2021 г.

ВТОРА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ, КОНТРОЛЬОРИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ  ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

25 май - 10 юни 2021 година


Поради епидемиологичната обстановка правителството отложи процеса във времето и преброяването ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 година.

От името на Националния статистически институт и ръководството на община Балчик  благодаря на всички, които в срок 21.05.2021 г. потвърдиха своето желание за преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година.

За допълване на местата на лицата, които нямат възможност да участват, както и за осигуряване на резерви, от 25 май 2021 г. стартира втора кампания по набиране на преброители и контрольори. Кампанията ще се проведе по вече утвърдения начин - с подаване на заявление в информационния център на общината - гр.Балчик, пл."21 Септември" № 6 и всички необходими документи и ще продължи до 10 юни 2021 г.

Документите са налични в web site на Община Балчик www.balchik.bg, раздел Преброяване 2021 и на интернет страницата на Преброяване 2021 в тема „Преброяване 2021", подтема „Как да стана преброител" Преброяване 2021 - НСИ Преброяване 2021 (census2021.bg)


  1. Заявление
  2. Съгласие за обработване на лични данни
  3. Автобиография в изисквания формат
  4. Копие от диплома за завършено образование
  5. Снимка - цветна, дигитална (портретна, за документи), изпратена на ел.поща: snimka@balchik.bg
  6. Документ, удостоверяващ IBAN


Кандидатите, заявили съгласие в заявлението, че ще бъде използвана снимката им от Регистър „Български документи за самоличност" не трябва да предоставят снимка.

Работа на преброителите и контрольорите ще е съсредоточена в периода от 18 септември до 3 октомври 2021 г.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото, където ще бъдат сключени и договорите с тях.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време" от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Със заповед РД-05-817/14.09.2020  г. на Председателя на НСИ са определени ставките. Същата е публикувана в сайта на  Преброяване „2021 https://census2021.bg/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A0%D0%94-05-688_stavki.pdf

 

Къймет Тургут

Секретар на Община Балчик и Председател на Общинската комисия по преброяване „2021

Прикачени файлове: