• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Информационно събитие

 

"ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ"


Областен информационен център - Добрич (ОИЦ-Добрич) ще проведе изнесена приемна и информационен щанд в община Балчик на 17 май (понеделник), от 10:00 до 12:00 часа, пред сградата на Община Балчик. 

Експертите от ОИЦ - Добрич ще предоставят информация за актуалните и предстоящи възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

Посещението и предоставянето на информация в рамките на изнесената приемна е напълно безплатно.

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

 

ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"Прикачени файлове: