• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общинска администрация Балчик уведомява всички избиратели от община Балчик, спрямо които са допуснати непълноти и грешки в избирателните списъци, за възможността  да подадат заявления за отстраняването им на 27.03.2021 год. (събота) от 08.00 часа до 17.30 часа в отдел "ГРАО" към Община Балчик на адрес пл. "21-ви септември" №6.