• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 г.С Решение № 115-НС/22.03.2021 г. на РИК Добрич е утвърдена програма за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Осми изборен район - Добрички за произвеждане на избори за Народно събрание на 4 април 2021г. и е приет график за обучението на членовете на СИК при спазване на утвърдените със заповедта на МЗ епидемични мерки за здравословни условия и безопасност.

Обучението на членовете на СИК от Община Балчик ще се проведе на 29.03.2021 год. (понеделник) от 13.00 часа в НЧ "П. Хилендарски-1873г." гр. Балчик. Обучението ще се проведе от представители на Районна избирателна комисия - Добрич /РИК-Добрич/, съвместно с представители на общинска администрация Балчик, РУ Балчик, РУ Албена и РСПБЗН Балчик. При запълване на допустимата бройка на местата в залата, ще се проведе второ обучение от 15.00 часа същия ден.

Ръководствата на политическите партии и коалиции следва да осъществят допълнителна комуникация с членовете на СИК от техните квоти и да ги уведомят за предстоящото обучение, което е от съществено значение за нормалното протичане на изборния процес.